Elevrådsmötet den 17 januari är flyttat till onsdag den 24 januari kl 11.00 i bildsalen på M1.