Elevrådsmöte onsdag 18/3 kl 09.00 i bildsalen, M1.