Elevrådsmöte onsdag 5/2 kl 09.00 i bildsalen på M1.