Elevrådsmöte onsdag 2/10 kl 11.00 i bildsalen på M1.