Elevrådsmöte onsdag 5/6 kl 13.00 i bildsalen på M1.