Elevrådsmöte onsdag 24/4 kl 13.00 i bildsalen på M1.