Elevrådsmöte onsdag 27/2 kl 13.00 i bildsalen på M1.