Elevrådsmöte onsdag 23/1 kl 13.00 i bildsalen på M1.