Elevrådsmöte onsdag 28/11 kl 13.00 i bildsalen på M1.