Elevrådsmöte onsdag 10/10 kl 10.00 i bildsalen på M1.