Elevrådsmöte onsdag 21/3 kl 11.00 i bildsalen på M1.