Elevrådsmöte onsdag 24/1 kl 11.00 i bildsalen på M1.