Elevrådsrepresentanter kallas till läsårets första elevråd

Datum:             Torsdag den 4 september 2014  kl. 11.00-12.00

Plats:                        Sal 303  M1

Välkomna!