Specialpedagog

Lena Larsson

 

Det är jag som arbetar som specialpedagog vid Malgomajskolan.

– Ger råd, stöd och hjälp vid inlärningssvårigheter
– Gör läs- och skrivutredningar
– Utreder stödbehov och samordnar stödverksamheten

tel:0940-141 41

e-post: lena.k.larsson@vilhelmina.se

Jag har mitt kontor i byggnad 1
Malgomajskolan byggnad 1