Värderingar & vision

Hur ska vi agera och bete oss på skolan och i livet?
Vilka attityder och beteenden behöver vi ha för att bli framgångsrika?

Vi har eleverna i centrum

Vi är förutseende och flexibla

Vi har respekt för varandra

Vi har roligt!

Vi hjälper varandra, lagarbete

Värderingar

Malgomajskolans vision

Vision

Värderingar 

Visionen – utbildningscenter

Mål

Malgomajskolans mål

Malgomajskolans mål är att alla elever skall få en gymnasieexamen eller nå så långt det är möjligt i sina studier

Det är därför vi går till arbetet

Grunden för att eleven skall uppnå detta är elevens egen motivation

Att ständigt hitta nya vägar för att öka elevens motivation är således kärnan i vårt arbete

Vi skall gå från att ”trycka” eleven genom skolan till att eleven själv går genom skolan av egen kraft detta skall ske genom:

 

  • Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt
  • Nära samarbete med samhället
  • Stärka elevens självkänsla