Pedagogisk plattform

God läsförståelse är en viktig framgångsfaktor för goda studieresultat.

Kollegialt lärande och formativ bedömning vilket leder till ökat helhetstänkande i undervisningen

Satsning på information och kommunikationsteknik (IKT) och utveckling av vår digitala lärplattform. Satsning på matematik och naturämnen.

En satsning ända ner till förskolan för att få bättre studieresultat och större intresse för matematik och naturämnen

Pedagogiskplattform

Kollegialt lärande

matematik

Matematik