Idrott och hälsa

Skolans undervisning i Idrott & Hälsa bjuder på en bredd av både klassiska och moderna idrottsformer

På den här sidan finns information om Malgomajskolans idrott och hälsa

Vad kan jag hitta här?

Bollhallen och ordinarie undervisning samt friluftsliv och utomhusaktiviteter

Viktiga personer

Här finns också information om vem som ansvarar för vad.

Vacker miljö inspirerar

Friluftsliv och fina miljöer

NYa fina lokaler

Ny bollhall

Skolans undervisning i Idrott & Hälsa bjuder på en bredd av både klassiska och moderna idrottsformer, med extra fina möjligheter till friluftsliv där närområden likväl som fjäll nyttjas.

 

Ordinarie undervisning sker i den nybyggda hallen “Vilhelmina Arena”, där elever har möjligheter att testa på en rad arbetssätt som hjälper att utveckla förståelse av god hälsa genom fysisk aktivitet. Den tydliga friluftslivsprofilen tillåter eleven att skaffa sig kunskaper på djupet, under fjällvistelser både på höst och vår-vinter, där fokus bl.a. ligger på övernattning i bivack och problemlösning i grupp.