Resor till och från Malgomajskolan sker genom Länstrafikens försorg. Du som har minst 5 km väg mellan hemmet och skolan ansöker om terminsbiljett och erhåller därefter färdbevis/busskort. Detta gäller inte för dig som får inackorderingstillägg. Ansökan sker genom expeditionen. Malgomajskolans expedition hittar du i byggnad 1.

 

Tänk på att:

*Kortet är värt mer än 5 000 kr. Var därför rädd om det och förvara det väl.

*Skolkortet är personligt. Du ska kunna visa legitimation vid biljett-kontroll.
Tillfälle     1  Ingen åtgärd,  2  Brev – ny folder,   3  Makulering av kort = 300 kr

*Aldrig låna ut skolkortet till någon annan. Vid kontroll kan den sammanlagda kostnaden bli över 800 kr.

*Lämna tillbaka kortet om du övergår till inackordering eller flyttar.

*Om Du förlorar ditt kort anmäl det till skolan. Du måste betala dina resor själv till dess att Du får ett nytt kort.