Tisdag 24 augusti kl 08.30

Åk 2-3 och introduktionsprogrammen åk 2-3 börjar i respektive hemklassrum/program lokaler.
Mentor uppdaterar kontaktuppgifter för eleverna.

Språkintroduktion samlas i Te-C kl 09.00 för upprop. Eleverna följer sin mentor till klassrummet.