14 elever är i Slovenien under vecka 41. Medföljande lärare är Leif Thorsson och Dag Nordvall.