Ekonomidag onsdag 13/11 för nationella program åk 2 (utom SA2) + SA1.