På grund av alla förseningar med Doroteabussen kommer Vilhelmina kommun att ställa ett vite mot KR trafik om inte tiderna följs.