Debatt politiska partier fredag den 5/9 kl 09.00-11.00 i Folkets hus för åk 2-3, IMSPR 2-3 samt
första rummet. Eleverna återgår till gällande schema 10 minuter efter det att debatten är avslutad.

Debatten kan också ses via webben, länk:

http://web22.abiliteam.com/ability/show/xaimkwdok/skoldebatt_2014/speed.asp