Torsdag 9 maj ca 09.20

Då sätter sig all personal och alla elever för att läsa i 20 minuter. Hela Malgomajskolan medverkar oavsett vilket byggnad man håller till i.

Elever sitter i sina respektive klassrum, eller om de ej har lektion, i korridorer eller skolbiblioteket. Övrig personal sitter på sina rum eller samlas i biblioteket eller i TC. Även besökare får en bok att läsa under dessa 20 minuter. Bokbackar kommer att ställas ut!

ALLA ELEVER SOM ÄR MED OCH LÄSER HAR CHANS ATT VINNA BIOBILJETTER

Foton av läsande elever kan tas av lektionsansvariga lärare och skickas till BibblisKerstin.

Efter avslutad läsning lämnas närvarolistor, på de elever som var med och läste, in till BibblisKerstin.

Säg till Kerstin på skolbiblioteket om ni behöver böcker.