ugglabland ALLA som var med och läste den 25 april
kommer 10 st biobiljetter att lottas ut.

 Vinstdragningen kommer att ske i Te-C
under grötfrukosten

 Måndag 2 maj kl 10.00