Dansföreställning Black Forest, FH Essegården

Tisdag 19/4 kl 14.00 för FT3, NA3, RL3, SA3, TE3, Språkintro grupp 1d och grupp 2
Onsdag 20/4 kl 14.00 för EE3, Första rummet, IMYRK, Språkintro grupp 3

Undervisande lärare, alt klf, följer med klasserna. Se till att eleverna kommer till FH i tid. Lektionerna återupptas enl schema kl 15.00.