Måndag 11 april kl 13.45-14.45, dansföreställning PERFECTION, FH Essegården

Hela åk 1, första rummet, språkintro 2-3
Detta gäller inte de elever som är i Kittelfjäll, eller medverkar i Metalearnprojektet!

Undervisande lärare, alt klf, följer med klasserna. Se till att eleverna kommer till FH i tid. Lektionerna återupptas kl 15.00 enl schema.