Nu är det dags för årets elevenkät. Alla elever ska svara på enkäten under april månad.

Ni kan svara via dator, se länk nedan eller på en “smart phone” med hjälp av en så kallad QR kod.
Eleverrna kan göra enkäten var som helst, på raster, hemma eller på ett klassråd

Länk till enkäten: Enkät

QR kod:
elevenkat
Man behöver en “App” kallad “QR reader”