Återlämning av datorer

De elever som avslutar sina studier på Malgomajskolan måste återlämna sina Chromebooks till IT-avdelningen senast v. 23 (före studentexamen). Om elever i åk 3 som lämnar Malgomajskolan vill köpa sina Chromebooks, kan de göra detta för 350 kr inkl moms. Kontakta...

Tömning av elevskåp

Samtliga elever skall tömma sina skåp och ta reda på hänglåsen. Kvarvarande lås kommer att klippas och skåpen tömmas! Skolan ansvarar inte för kvarglömda föremål i...