Betygen för åk 3 ska vara inlämnade till Birgitta SENAST kl 12.00 onsdag 3/6.

KOM IHÅG: Ni måste UNDERTECKNA betygskatalogen i direkt anslutning med inlämnandet för att betygen ska kunna låsas.