Betygen för åk 1 och 2 ska vara inlämnade till Birgitta SENAST kl 12.00 onsdag den 10/6.

KOM IHÅG: Ni måste UNDERTECKNA betygskatalogen i direkt anslutning med inlämnandet för att betygen ska kunna låsas.