Besöksdag för åk 9 tisdag 10/11 kl 09.00-14.00 på M1, M2 och M3. Rundvandring på alla program.