Besöksdag för åk 9 torsdag 10/11 kl 09.00-14.00. Rundvandring på alla program.