Berzelius

Steffania Guiz-Ruzman (t.v) och Sofia Risberg (t.h), båda ur klass NA2, har genom stipendier fått möjlighet att representera Malgomajskolan vid de 59:e Berzeliusdagarna i Stockholm mellan den 31:a januari och den 1:a februari. Berzeliusdagarna arrangeras av Svenska Kemistsamfundet och syftar till att nationellt öka intresset för kemi. Tillsammans med 350 andra gymnasister kommer Sofia och Steffania att få lyssna på intressanta föredrag av forskare och yrkesverksamma kemister och bli bjudna på en stor middag tillsammans med övriga stipendiater. (text och foto Dag Nordvall)