Tyvärr har vi sjukskrivningar i TC varför öppetider kommer att begränsas, öppet prel 09:00 -14:00

Även utbudet kommer att vara begränsat

Vi har lyckligtvis fått tag på en vikare som heter Inger Larsson, men hon kommer inte att kunna hålla samma service som tidigare

Vi arbetar med frågan men räkna med att det kommer att vara så här i ca 14 dagar

 

Per