OBS! IGEN PARKERING PÅ SKOLGÅRDEN DENNA DAG!

09.30   Studenterna samlas på M1-parkeringen för fotografering.

10.00     Avslutningsklasserna samlas tillsammans med sin klassföreståndare i Te-C för gemensam Studentfrukost. Toastmasters kommer att ta emot anmälan på ev tal. Stipendieutdelningar under frukosten.

12.15   Avslutningsklasserna samlas för avgång från skolgården M1 till kyrkan klassvis under ledning av rektor. Klassföreståndaren går med sin klass, såväl till kyrkan som från kyrkan. Tågordning för marschen: FT etc enligt turordningen nedan med EE sist denna gång.

Ca 12.30    Samling i kyrkan för gemensam avslutning.

Ca 13.30    Betygsutdelning i Te-Centralen under ledning av rektor och klassföreståndare, beräknas pågå till ca 14.15. Turordningen vid rutschkanan är densamma som i tåget,  FT… etc.

Aktuell turordning: FT-hela programmet alla nationella inriktningar plus IMYRKFT/SÄR, Fristående IM, NA, VO, RL, SA, EE.