09.00   Samling med klassföreståndare i Essegården. Utdelning av stipendier för UF och div andra små priser.

ca 10.30   Fika i Te-C

ca 11.00   Slut för denna termin.

 

Alla betygsutdrag för åk 1 och 2 kommer att skickas hem med post veckan efter att skolan slutat.

Anmälningsblankett för prövande elever kommer att finnas med i kuverten. Gör eleverna uppmärksam på att den måste fyllas i och returneras till skolan om önskan av prövning finns. Sista datum för detta finns på blanketten.