Mentor ansvarar för avslutning med eleverna. Aktiviteter som är coronasäkrade anordnas mellan kl 08.30-11.30.

Alla betygsutdrag för år 1 och 2 kommer att skickas hem med post veckan efter att skolan slutat. Språkintroduktion får sina betyg via lärarna. Anmälningsblankett för prövning av kurser kommer att bifogas i kuverten. Gör eleverna uppmärksamma på att den måste fyllas i och returneras till skolan om önskan av prövning finns. Sista datum för detta finns på blanketten.