9.00              Samling med klassföreståndare i Östgården, Folkets hus. Avslutning med tal, sång, prisutdelningar                        m.m.

10.00            Fika i Te-C och samling i klassrum med klassföreståndare. Fikat sker i två sittningar.

Ca 11.00      Slut för denna termin.

 

Alla betygsutdrag för år 1 och 2 kommer att skickas hem med post veckan efter att skolan slutat. Språkintroduktion får sina betyg via lärarna. Anmälningsblankett för prövning av kurser kommer att bifogas i kuverten. Gör eleverna uppmärksamma på att den måste fyllas i och returneras till skolan om önskan av prövning finns. Sista datum för detta finns på blanketten.