09.00          Samling med klassföreståndare i Östgården, Folkets hus.

Utdelning av priser, diplom m.m.

 

Ca 10.00/ ca 10.30     Fika i Te-C och samling i klassrum med klassföreståndare. Fikat sker i två sittningar. Uppdelningar av program se vidare info på exp.mappen.

 

Ca 11.00    Slut för denna termin.

 

Alla betygsutdrag för år 1 och 2 kommer att skickas hem med post veckan efter att skolan slutat. Språkintroduktion får sina betyg via lärarna.

Anmälningsblankett för prövning av kurser kommer att bifogas i kuverten. Gör eleverna uppmärksamma på att den måste fyllas i och returneras till skolan om önskan av prövning finns. Sista datum för detta finns på blanketten.