Malgomajskolans mångårige rektor ur tiden.

Malgomajskolans mångårige rektor Anders Åkerman har lämnat jordelivet nästan 95 år gammal. Nedanstående historiska text (han var historiker i grunden) publicerade han strax före sin pensionering 1989. Avtackning av Anders Åkerman 1989 (Källa: Vilhelmina fotoarkiv)...

Lokal UF-mässa på M1!

Idag tisdag öppnade HA3 sin lokala UF-mässa inne på M1:an. Evenemanget är endast öppet för skolans elever och personal och avslutas med prisutdelning på torsdag eftermiddag. Mässan och arbetet med montern innehåller alla arbetsmoment som om det hade varit den riktiga...

Coronasäkrad lokal UF-mässa på Malgomajskolan

Pandemin har slagit hårt även mot Ung Företagsamhet. Alla regionala och nationella UF-mässor har ställts in. Däremot går det fortfarande att anordna mindre, alternativa  och coronasäkrade mässor på varje skola och detta kommer för Malgomajskolans del att äga rum...

Malgomajskolan – What’s in a Name?

Hur och när fick Malgomajskolan egentligen sitt namn? För att gå till botten med detta lär man måst grotta ner sig i gamla protokoll i kommunens arkiv eller gamla tidningslägg och personer som har bättre koll på turerna kring detta får gärna höra av sig. Foto:...