• Elever i åk 1 och 2 behöver inte lämna in sina datorer över sommarlovet, förutsatt att de inte avslutar sina studier på Malgomajskolan. Språkintroduktion lämnar in sina datorer till sina lärare.
  • De elever som avslutar sina studier på Malgomajskolan måste återlämna sina Chromebooks till IT-avdelningen senast v. 23 (före studentexamen).
  • Om elever i åk 3 som lämnar Malgomajskolan vill köpa sina Chromebooks, kan de göra detta för 200 kr inkl moms (se arbetsgång nedan).

 

Arbetsgång för elever som vill köpa sin Chrome book

  • Eleven sätter in 350 kr på BG 307-1404. Ta med en utskrift som bevisar att 200 kr är insatta på BG till Kerstin på expeditionen. Med Kerstins hjälp får eleven ut datorkontraktet som hen skrev på i åk 1.
  • Eleverna ansvarar själva för att tömma och flytta sina filer från molnet (skolans edu-adress).