De elever som avslutar sina studier på Malgomajskolan måste återlämna sina Chromebooks till IT-avdelningen senast v. 24 (före studentexamen).

Om elever i åk 3 som lämnar Malgomajskolan vill köpa sina Chromebooks, kan de göra detta för 350 kr inkl moms. Kontakta Kerstin på expeditionen.