Arbetsmiljörutiner

Rektor ansvarar för arbetsmiljöarbetet. Rektor har delegerat ansvaret för byggnad M2 samt Folketshus till Bitr.rektor

På den här sidan finns information om Malgomajskolans arbetsmiljörutiner

Vad kan jag hitta här?

Här finns information om t ex elevombud, skyddsombud och brandombud.

Viktiga personer

Här finns också information om vem som ansvarar för vad.

Arbetsmiljöansvar

Arbetsmiljöansvar, skyddskomité och skyddsronder

OMBUD

Skyddsombud, brandombud och elevombud 

1.     Arbetsmiljöansvar
Rektor ansvarar för arbetsmiljöarbetet. Rektor har delegerat ansvaret för byggnad M2 samt Folketshus till Bitr.rektor

2.     Skyddskommitté
Skyddskommitté består av skyddsombud, elevskyddsombud, rektor, bitr. rektorer . Skyddskommittén träffas 2 ggr/termin          – Rektor sammankallande

3.     Skyddsronder
Skyddsombud ansvarar för att hålla skyddstavlan för resp byggnad eller lokal uppdaterad. Risker skall noteras och i möjligaste mån åtgärdas löpande. Incidenter skall alltid rapporteras omgående till Rektor

I skyddsronderna ingår kontroll av brandskydd med brandombuden (BO)

”Nästan incidenter”- farliga händelser som skulle kunna blivit riktiga incidenter skall även bokföras för att kunna förebyggas

Skyddsronder görs kvartalsvis med rektor eller bitr rektor. Skyddskommittén avgör turordningen för respektive läsår

Skyddsombud och brandombud (BO)
Byggnad M1: Matilda Moritz, Anders Persson och Dag Nordvall BO.
Byggnad M2: Rune Hällqvist VO och Gunnar Köpse’n (EE), båda BO
Byggnad M3: Håkan Larsson(åk1),
Byggnad M4: Irja Wistemar (BO)
Folketshus:  Jörgen Granström (BO)
Idrottsarenan: Petter Löfgren

 1.     Elevskyddsombud
Byggnad M1: Ida Danielsson HA2, Wilma Jonsson HA2, Kim Zetterberg NA2, Ida Blomgren NA2
Byggnad M2: Memet Koc EE2, Felicia Fjällberg VO3, Emely Desen VO1,Matilda Siden VO1,Dennis Backlund-Kroik EE1, Maja Engström TE1, Leila Paulsson TE3Byggnad M3: Viktor Fjellstedt FT2, Rasmus Holmqvist FT1A, Jimmy Skoglund FT1, Sebastian IMYRKFT
Byggnad M4: William Ekbäck TP3, Lovisa Lindström TP3, Alva Jirlen TP2
Folketshus: Natanael Bergqvist RL2, Fredrik Staaf, RL3
Elevskyddsombud har rätt till mössa eller luvtröja per läsår för sina insatser.
Utbildning skall ske senast v44 varje hösttermin.