Arbetsmiljörond på M1 och paviljongen fredag kl 13.00-14.30.