Arbetslivsdag för åk 8 torsdag 4/5.

Syftet med dagen är att eleverna ska få vidga sina vyer genom att besöka olika arbetsplatser och samtidigt få förståelse för vilket program som hör ihop med respektive arbetsplats.

Alla program är inblandade med representanter ute på arbetsplatserna.