Alla med

Alla med! bildades 2017 och är en arbetsgrupp som aktivt arbetar med värdegrundsfrågor på Malgomajskolan.

På den här sidan finns information om ”Alla med projektet”

Vad kan jag göra?

Här finns också information om tex mål och visioner.

Vad händer?

Här hittar du även en redovisning, termin för termin om vad vi gjort.

LIKABEHANDLINGSPLAN

Arbeta med värdegrund

EXEMPEL

Mål och visioner

Alla med! bildades 2017 och är en arbetsgrupp som aktivt arbetar med värdegrundsfrågor på Malgomajskolan. Gruppen består av personal från lärarkollegiet, elevhälsan och skolledningen.

Alla med! arbetar med frågor som rör demokrati, mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Gruppen arbetar även för en öppen och inkluderande skola och emot främlingsfientlighet.

Mål och vision:

Vision:
Förebygga rasism och annan diskriminering genom att:

· Nolltolerans ska gälla; rasism/diskriminering får aldrig accepteras, bagatelliseras, normaliseras eller ignoreras.
· Skapa naturliga möten (inkluderande aktiviteter) mellan svenska elever och nyanlända för att utveckla förståelse, empati och insikt.
· Praktisera omsorg och solidaritet i skolan.
Motverka rasism och annan diskriminering genom att:
· Utveckla kunskap och skapa förståelse i ett lokalt, nationellt och globalt perspektiv.

 

Mål

Långsiktiga mål (3 år)
· Synliggöra och arbeta med de mänskliga rättigheterna och alla människors lika värde.
· Fostra demokratiska medborgare som visar omsorg för andra människor.
· Förebygga och motverka diskriminering och rasism.
· Skapa naturliga möten mellan svenska elever och nyanlända.

Kortsiktiga mål

År 1
· Fortbildning för kollegiet i frågor som rör strukturell rasism, demokratifrågor och allas lika värde.
· Skapa mötesplatser mellan skolans nationella program och språkintroduktion.

År 2

· Utbilda elever inför riksdags- och skolvalet.
· Fokusera på källkritik – både för personal och elever.
· Start nyhetsprojekt.

År 3

·   Ej beslutat ännu.

Vad gör vi?

Höstterminen 2017

Uppstart och problemformulering.
Fortbildning för Alla med!-gruppen.
Skapa möten mellan klasser på SA- och VO-programmet och grupper på språkintroduktion.

Vårterminen 2018
19/1 EXPO, utbildningshalvdag för personalen – rasismens historia och högerextrema grupper.
26/1 Temadag ”Förintelsens minnesdag” för elever och personal.
– Föreläsning rasismens historia och samisk historia.
– Filmvisning ”Sameblod”.
– Diskussions- och värderingsövningar klassvis.

5/2 Föreställningen ”Var är mitt hem?”, för elever och lärare.
9/4 Den Globala Skolan, utbildning, halvdag för personalen – att undervisa om kontroversiella frågor.
13/6 Alla med!-dagen, gemenskapsdag för hela skolan med grillning, kubb, brännboll, quiz, dans osv.
Skapa möten mellan klasser på SA- och VO-programmet och grupper på språkintroduktion.

Vårterminen 2019

7/1 Mitt mediacenter, Region Västerbotten, halvdagsfortbildning för personal – källkritik.
8/1 Starta nyhetsprojektet med nyheter rullande på tv-apparater runt om på skolan och diskutera nyheter under vartannat klassråd – alla klasser.
24/1 Temadag ”Förintelsens minnesdag” för elever och personal.
– Föreläsning av Rädda barnen på temat flykt.
– Filmvisning ”Jimmie”.
– Diskussion och värderingsövningar för elever klassvis.
13/3 Källkritikens dag, diverse aktiviteter på skolan.

Höstterminen 2018

30/8, 3/9 Föreläsning och diskussion om demokrati och källkritik för skolans elever.
17/10 Föreställningen ”Några av oss” för elever och lärare (frivilligt).
26/10 Höstmys i Te-C
27/11 Intern fortbildning för personal gällande faktaresistens och falska nyheter.