Hej! Vi vill att du nu ska läsa all text i detta utskick, så att du vet vad som gäller för kubb- och brännbollspel på onsdag den 13/6 (nu på onsdag!)! Först står information om kubb, och sedan om brännboll.
 
Här står alltså bland annat alla regler som vi ska använda när vi spelar. Vi vill redan nu förtydliga att vi ägnar oss åt FAIR PLAY både under kubb och brännboll. Det vill säga att alla har ett ansvar för att spelet sker schysst och utan fusk. Vi fokuserar på att ha en bra stund tillsammans!
LÄS NU DENNA TEXT OM REGLER OCH HUR VI GÖR PÅ ONSDAG:

1. Alla med!-dagen Kubb
Syftet med att spela kubb denna dag: Kubb-spelet ska vara en rolig och gruppstärkande aktivitet där elever (och personal) från hela skolan träffas. Fokus ligger på att uppmuntra och uppmärksamma deltagares försök till bra lagspel!
 
Plats för samling kl. 9.00, kanten av grusplanen mot Malgomajskolan
 
● Kubb – först på grusplanen nära björkarna mot Malgomajskolan, och efter
information på gräsmattekullen mellan Te-C och gamla sporthallen!
 
Uppläget för kubb-spel
● Maximalt 4 matcher pågår parallellt.
● Ansvariga lärare delar in alla i blandade lag (mellan 4 och 8 spelare i varje lag!)
○ Lärare blandar deltagare i lagen utifrån att få en spridning av
programtillhörighet och kön.
● En av skolans personal på plats är alltid med som hjälp/coach i varje spelande lag, som stöd för att regler hålls och för att ge enkla tips om teknik och taktik.
● Ansvariga lärare förklarar reglerna (se lägre ned) före det att lagen få samlas och
börja spela.
● Elever får bekanta sig med sina lagmedlemmar under spelets gång, och vid behov tillsammans med den hjälpande skolpersonalen gå igenom kubb-spelets regler ytterligare.
● Spel-idén är att alla lag ska få spela mot alla, och ansvarig personal hjälper till
så att de lag som inte möts, paras ihop nästkommande matchtillfälle.
● Matcher pågår till cirka 12.00 och det lag som efter lika många matcher har flest
vinster, belönas med poängpriset ! Det lag som visar bäst laganda och bästa
sportsliga uppträdande vinner pris för det. (ansvariga lärare beslutar)
 
Domare och regler för kubb
○ För varje match är det de spelande lagen och hjälppersonalen per lag som
dömer matchen. Kubb är ett tydligt spel där domslut blir mycket enkla.
○ Exakta reglerna för kubb-spelet kan läsas lägst ner här!
○ Om en oklarhet eller osäkerhet skulle uppstår i spelet, så gäller
hjälppersonalens beslut.
○ Alla som deltar i spelet ansvarar för att spelet håller god stämning!
Det är viktigt att vi alla förstår att vi spelar kubb för att vi ska ha roligt tillsammans och att hela skolan få en dag tillsammans – både personal och elever! Alla ska vara med!
Denna information förtydligas inför deltagare och personal vid uppstarten.
● Ansvariga lärare går igenom alla regler på plats, men utöver detta uppmanas också intresserade elever och personal att i för väg titta igenom reglerna ovan i detalj. Allt för att minimera risken för missförstånd!
● Om du som läser har några frågor om dagen, ska du prata med Petter Löfgren nu på direkten!
 
KONKRETA REGLER FÖR KUBB – De viktigaste reglerna
Allmänt om kubb
● Spelplanens storlek är cirka 8 x 5 meter – mät/stega planen lika utifrån en
mittpunkt! Kubb-klossarna placeras vid kortsidolinjen och kungen i mitten.
● Totalt 6 pinnar kastas varje omgång. Antalet pinnar som kastas per spelare ska
alltid delas upp så att alla deltagare få kasta ungefär lika ofta!
● Bestå laget av fler ä 6 medlemmar ä det tillåtet att byta kastande
lagmedlemmar mellan kastomgångarna. Vilka i laget som ska kasta måste
bestämmas innan laget böja kasta varje omgång.
● Ingen tävlande få delta i flera olika lag!
● Det lag som får ner kungen först, enligt reglerna, har vunnit hela matchen!
 
Så startar ni matchen
● Först bestämmer bägge lagen hur pinnarna skall kastas! Få pinnen kastas
“helikopterkast”(rotation i sidled) eller måste pinnen kastas rakt framåt och bara
rotera framåt/bakåt? Kan inte lagen komma överens, så gäller det att bara få kasta med över/under-rotation.
○ OBS. ENDAST UNDERHANDSKAST ÄR TILLÅTNA
○ ETT KAST I TAGET
● För att bestämma vilket lag som ska böja med pinnarna så kastar lagen varsin
pinne mot kungen samtidigt och det lag som kommer närmast utan att slå omkull
kungen , får välja att antingen böja med pinnarna eller vilken sida det laget vill
börja på
 
Aktiva spelregler
● I samband med kast få inte något steg tas framåt över kastlinjen, som är
detsamma som gränslinjen vid sina egna kubbar. Ogiltigt kast och ev. effekt
räknas bort totalt!
● Det är inte tillåtet att hoppa och kasta.
● Det är tillåtet att luta sig framåt vid kastning och således stå på endast ett ben,
benet som är i luften kan vara framför kastlinjen. Kastställningen ska vara
stående!
● För rullstolsbunda kastare räknas centrum på rullstolshjulen som fötter.
● Icke kastande lag skall vara minst 2 meter bakom egen baslinje när motståndarna kastar.
● Kubbar få ej flyttas ur position för att kastaren ska få en bättre kastställning!
● När en omgång är avslutad och pinnar har kastat ner kubbar så sker föjande:
○ Utkastning av fällda kubbar sker från sidolinjen in mot motståndarlagets
planhalva. Där kubben stannar så reses den.
○ 2 försök ges till att kasta tillbaka fälld kubb. Misslyckas laget med att kasta
kubben in på motståndarlagets planhalva så får motståndarlaget själva
bestämma var på sin planhalva den fällda kubben ska stå.
○ Vid utkastning av flera kubbar kan en kubb träffa en annan, och då staplas
dessa på varandra på den plats där den fösta kubben låg.
○ Vid nästa runda måste laget träffa de utkastade fällda kubbarna först, och
därefter fortsätta kasta på motståndarlagets vanliga kubbar.
● Kubbar som av misstag fås omkull oavsett av vad, reses upp som inget hänt
● OBS. Det lag som välter kungen före det att alla andra kubbar hos
motståndarlaget är ur spel, förlorar automatiskt och direkt matchen.
 
Kast mot Kungen!
● När alla kubbar hos motståndarlaget är fällda, får laget kasta mot kungen!
● OBS. Kastas kungen ner från annan plats än baslinjen vid kubbarna, så är
matchen förlorad direkt!
● Kungen måste fällas med ett enskilt kast!
 
 
2. Alla med!-dagen Brännboll
Syftet med att spela brännboll denna dag: Brännbollspelet ska vara en rolig och
gruppstärkande aktivitet där elever (och personal) från hela skolan träffas. Fokus ligger på att uppmuntra och uppmärksamma deltagares försök till bra lagspel!
 
Plats för samling kl. 9.00, kanten av grusplanen mot Malgomajskolan
 
● Brännbollsinfo ges kort efter samlingen, ute på grusplanen vid Vilhelmina Arena.
 
Upplägget i kort version
● Maximalt 2 matcher pågår parallellt på grusplanen nedanför Vilhelmina Arena.
● Ansvariga lärare delar vid uppstart in alla deltagare i blandade lag. Målet är att skapa lag med cirka 10 personer i varje. I det fall många väjer att spela brännboll,
så ingår fler elever per lag, för att vinna tid. (minimum 8 pers/lag, max 12 pers/lag)
● Elever får tid till att bekanta sig med varandra och värma upp innan spel!
● Ansvariga lärare förklarar vid uppstart regler och hur bedömning sker för alla
deltagare (exakta och förenklade regler kan läsas lägre ned här).
● Alla lag spelar mot alla och de lag som inte spelar är domare och räknar poäng. Att ta detta ansvar inför varandra är ett bra sätt att stärka gruppen!
● Lagen samlar poäng och det lag som till slut har mest poäng vid lika antal spelade matcher, vinner poängpriset för brännbollen.
● Det lag som visar bäst laganda och bästa sportsliga uppträdande vinner pris!
Det är viktigt att vi alla förstår att vi spelar brännboll för att vi ska ha roligt
tillsammans och att hela skolan få en dag tillsammans – både personal och elever!
Alla ska vara med! Denna information förtydligas inför deltagare och personal vid
uppstarten.
 
Upplägget i lång version (med REGLER!)
 Lagsammansättning och matcher
○ Ansvariga lärare bestämmer på morgonen lagen, och blandar
elever i vad lärarna uppfattar som jämna och mixade lag i fråga om
programtillhörighet och kön.
○ Lagen antecknas därefter och får på papperet namnen “Lag 1”, “Lag 2”, “Lag
3”, och så vidare.
○ Lagen får sedan 10-15 minuter på sig att bekanta sig och värma upp
tillsammans med sina lagkamrater! Därefter sätter matcherna igång.
○ En match är 2 x 10 minuter lång.
○ Beroende på det antal lag som bildas, spelas maximalt antal matcher till och
med cirka 12.00. Mellan matcher räknar vi med 2 minuter paus.
 
● Priser
○ 1 pris för mest poäng för ett brännbollslag,
○ 1 pris för bra laganda och schysst spelattityd (ansvariga lärare beslutar).
 
● Regler
Domare : Icke spelande lag ansvarar för bedömning och poängräkning. Ansvariga lärare utser det specifika lag som dömer en specifik match. För att få delta i brännbollspelet måste laget också vara domare!
 
För att döma en match krävs följande domare:
1 domare vid brännplattan som kontrollerar brännarens kontakt med bollen och brännplattan, samt mållinjen vid sista konen.
1 domare vid snedslagskon höger – signalerar om slaget gå snett, kon nummer 2.
1 domare vid snedslagskon vänster – signalerar om slaget gå snett, kon nummer 2.
1 domare vid utslagsplatsen – kontrollerar korrekt utfört slag, snedslag.
1 domare som räknar poäng.
 
Korrekt slag: Ett korrekt utfört slag sker med minst 1 fot på slagplattan, och bollen landar innanför snedslagskonerna, samt studsar på grusplanen innan den kan studsa eller rulla utanför planen. Maximalt 3 slagförsök. Ett slag måste gå över kortslags-linjen!
Säker eller bränd?: Utespelaren ska ha passerat en kon med hela överkroppen för att räknas som säker.
 
Poängräkning
Utelag
Lyra = 1 poäng
Bränning = 1 poäng
Utebränning = 5 poäng (plus poäng för eventuella bräda)
 
Innelag
Inkommen spelare = 1 poäng
Varvning = 5 poäng
Kom ihåg: En domares beslut kan inte bestridas. En domare kan få hjälp med domslut från det dömande laget. Är en domare tveksam i ett beslut, rekommenderas denne att hellre fria än fälla. Protester mot domare leder automatiskt till varning från domare/ansvarig personal.
Återkommande varningar leder till diskvalifikation av spelaren i fråga.
Domare och spelare ansvarar tillsammans för att spelet håller god stämning!
● Ansvariga lärare går igenom alla regler på plats, men utöver detta uppmanas också intresserade elever och personal att i förväg titta igenom reglerna i detalj. Allt för att minimera risken för missförstånd!
● Om du som läser har några frågor om dagen, prata med Petter direkt!
 
Heja på oss alla dessa sista dagar innan sommaren 🙂
MVH, Alla med!-gruppen och hela skolans personal