NA, SA, TE (alla årskurser) och IMSPR E, F har aktivitetsdag tisdag 21/3.

Skoterutflykt ca 15 elever     Lärare : Andreas B, Tomas N, Dag N

Snökul och bowling  ca 60 elever
Samling Malgomajskolans entré kl 9:00

Uppdelning i två mixade grupper och därefter 3-4 elever/lag för tipspromenad & tävlingar.

Promenad till Bowlinghall resp. Skidstadions pulkbacke.

Bowling
Ansvariga: Håkan P + Stina B
Grupp 1 ca 9.30-11.00, grupp 2 ca 12.00-13.30

Snöbus Skidstadions pulkbacke
Ansvariga: Jens B + Jonathan E. Patrik S och Einar H (till kl. 11.45), Lena L fr o m 10.30.

Grupp 1 ca 9.30-11.30 (inkl lunch), grupp 2 ca 11.30-13.30 (inkl lunch)

Skidstugan har toaletter för nödiga.

OBS! Ta kläder för uteväder och snöbus!

 

Tipspromenad under lunchen på väg Skidstadion <—> Bowlinghallen

Vinnande grupp: Fika i TC (vinnarnamnen anmäls in till TC)

 

Vid frågor: vänd er till någon av lärarna i denna information.