Malgomajskolan håller öppet men inför distansstudier en dag i veckan för delar av elevgrupper

Efter samråd med smittskyddet i Umeå har Vilhelmina kommun beslutat att man fortsatt kommer hålla gymnasieskolan Malgomajskolan öppet för undervisning på plats i skolans lokaler men låta en viss del av undervisningen på de högskoleförberedande programmen ske på distans någon dag i veckan fram till jullovet. 

Igår 17/11 meddelade bland annat Umeå kommun att de återinför distansstudier var tredje vecka på sina gymnasieskolor under en periodVilhelmina kommun följer inte i detta spår utan bedömer att Malgomajskolan har bra förutsättningar för att bedriva undervisning på ett coronasäkert vis och menar att så länge Folkhälsomyndigheten och regeringen inte beslutar om annat så kommer man att arbeta med detta som målsättning.  

På Malgomajskolan uppmuntras eleverna att hålla distans till varandra och sköta handhygien och just nu rör sig färre elever klassrummen, korridorerna och i matsalen eftersom flera av eleverna i årskurs 3 är ute på APL (arbetsplatsförlagt lärande) fram till jul, berättar skolchef Christer Staaf.  

– Skulle läget förändras så tar vi givetvis nya beslut men just nu ser vi ingen smittspridning hos oss och vi har fortsättningsvis möten med smittskyddet två gånger i veckan för att hålla oss ajour med det rådande läget, säger Christer Staaf.  

Elever som går på Malgomajskolan men som reser från grannkommunerna har uppgett att det är trångt på pendlingsbussarna mellan hemorten och gymnasiet. Ansvaret för busstrafiken ligger på Region Västerbotten och Länstrafiken att lösa. Skolledningen har sett över möjligheten att låta vissa delar av undervisningen på de högskoleförberedande programmen ske på distans en dag i veckan i syfte att minska antalet personer som befinner sig i huvudbyggnaden och på skolbussarna. Distansstudierna införs för dessa elevgrupper från och med nästa vecka (v, 48) fram till jullovet 

Ni har alla säkert sett att nu har även Västerbotten fått skärpta råd

(Se presskonferensen här: https://www.vk.se/2020-11-10/tv-regionen-om-de-skarpta-restriktionerna). Dessa gäller till den 8 e december i ett första skede. De skärpta råden finns även att läsa på:  https://regionvasterbotten.se/skarpta-rad-for-dig-i-Ni har alla säkert sett att nu har även Västerbotten fått skärpta råd vasterbotten.

Eftersom att smittspridningen ökat i vår egen kommun och i närkommunerna så träffas skolans krisgrupp nu 1 ggr/vecka för att bevaka nuläget i skolan och göra riskbedömningar. 

På Malgomajskolan håller vi nu alla våra möten, utvecklingssamtal, APL-samtal/besök digitalt/via telefon så långt det bara går, p.g.a. pandemin. 

Direktiven från Skolverket och Folkhälsomyndigheten angående gymnasieskolan är väldigt tydliga. Skolan skall vara igång och att undervisningen skall ske fysiskt på gymnasiet. Man planerar ingen generell nedstängning med distans- och fjärrundervisning. Man vill inte återgå till en allmän stängning så som i våras då man sett effekterna av bl.a. psykiska måendet hos ungdomar och vissa negativa effekter på studieresultat.

Om en större smitta uppstår på skolan (t.ex. 3-4 elever i samma klass/program), överväger man att stänga delar av skolan, en “cell” (den del där smittan finns) under en kortare period. t.ex.1-2 veckor. Detta sker i så fall i samråd med smittskyddsläkare i Västerbotten, och Vilhelminas skolchef. Det finns ingen plan just nu för att stänga hela skolan!

Nuläget på skolan är som så att vi har någon enstaka elev som sitter i det man kallar “hushållskarantän”. Det är en åtgärd från smittskyddet då någon inom hushållet bekräftats smittad med Covid-19. Karantänen uppgår till ca 7-8 dagar och avslutas med ett test som skall visa negativt för återgång till skola/jobb. Vi har en person i skolan med bekräftat Covid. Där har smittskyddet i Västerbotten inte ansett att det funnits större risk för smitta på skolan då personen stannat hemma vid symtom.  Därmed sätts inga andra åtgärder in. 

Men då smittan ökar i samhället så gäller det att: 
– Vara extra vaksam på symtom och stanna hemma om man känner sig sjuk!
– Extra noga med handhygien och att inte ta sig i ansiktet munnen! Vi har handsprit-stationer vid alla entréer. Det är viktigt att du använda dessa då du kommer in i skolan. 
– Informera skolledning eller Kerstin på expeditionen vid kännedom om ev smitta/karantän. Så vi kan ha en aktuell bild över hur det ser ut på skolan. Expeditionen når ni på: 0940-14224
– Har du en ungdom i gymnasieskolan, kontrollera med dem att de tagit del av den elevinformation som har gått ut via mail.

Mvh Skolledningen!

Nu måste vi hjälpas åt att stoppa spridningen!
Det är väldigt viktigt för oss att expeditionen på skolan får veta om någon av er elever eller personal tagit ett positivt Covid test. Detta för att vi snabbt ska kunna göra en bedömning av eventuella åtgärder för skolan. Det kan ta tid innan vi får informationen via smittskyddet som är hårt belastade i regionen just nu. 
Vi påminner även om hur viktigt det är med distans och handhygien och att följa de rekommendationer som finns. 
Och att minska på de sociala kontakterna och aktiviteter under fritiden!
Mvh Skolledningen
När någon i hushållet är sjuk i konstaterad covid-19

När en person i ditt hushåll är sjuk och har fått ett provsvar som visar att hen har covid-19 ska alla i hushållet, både sjuka och friska, förutom barn som inte har börjat förskolan bli kontaktade av vården och få förhållningsregler. Du som har fått förhållningsregler ska följa dem, stanna hemma, undvika kontakter med andra och i övrigt agera som att du har testats positivt för covid-19. Var uppmärksam på symtom på covid-19, om de uppstår ska du gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller för provtagning för covid-19 i den region du bor.

Friska barn och elever i ett hushåll där någon är sjuk i covid-19 kan gå till förskola, grundskola, fritidshem eller gymnasiesärskola men ska i övrigt följa förhållningsregler. Det innebär till exempel att de inte ska delta i fritidsaktiviteter utanför skolan där det finns smittrisk. Elever i gymnasieskola omfattas normalt av förhållningsregler och ska stanna hemma från skolan. Vårdnadshavare som är sjuka bör bara lämna eller hämta barn i förskola eller skola om det kan ske utan risk för att andra smittas.

Förhållningsreglerna gäller från datumet då hushållsmedlemmen testat positivt och sju dagar framåt. På den femte dagen efter att hushållsmedlemmen testats positivt rekommenderar Folkhälsomyndigheten att symtomfria i hushållet testas för covid-19, men det är alltid regionen som styr vilka som testas utifrån de regionala förutsättningarna. Efter att förhållningsreglerna har upphört bör alla i hushållet vara uppmärksamma på symtom samt minimera sina kontakter med andra i ytterligare sju dagar.

Du och de andra i hushållet ska tänka på att:

  • Försöka hålla minst en armlängds avstånd till den som är sjuk.
  • Om det är möjligt ska den som är sjuk isolera sig i ett eget rum.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
  • Tvätta alltid händerna före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök.
  • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna efter.
  • Vara uppmärksam på om du får några symtom under hela inkubationstiden (2-14 dagar, vanligast 5 dagar).
Egenprovtagning för covid-19 i Västerbotten

Region Västerbotten erbjuder egenprovtagning för covid-19 för vuxna och tonåringar. Med hjälp av ett provtagningskit tar du provet på dig själv för att se om du har en pågående infektion. Svaret får du genom att logga in med BankID eller med en personlig kod på webbplatsen Direkttest.se.

Allmänheten

Du kan ta prov på dig själv om de här sakerna stämmer in på dig:

  • Du har milda symtom som kan tyda på covid-19. Det kan till exempel vara hosta, snuva, halsont, illamående eller nedsatt lukt- eller smaksinne. 
  • Du har haft symtom i minst ett dygn.

Du kan göra egen provtagning i Västerbotten även om du inte bor här utan befinner dig tillfälligt i länet.

Har du allvarliga symtom ska du inte ta prov själv. Då ska du istället vända dig till din hälsocentral för rådgivning och provtagning.

Du som inte kan eller vill ta prov på dig själv ska kontakta din hälsocentral för bedömning och provtagning

Du som jobbar inom skolan skall ange en verksamhetskod vid provtagning. Den är VM-skol.

Informera gärna din mentor / närmaste chef om du testats positiv för Covid-19

Mvh Carola Helena och Eva

Veckans mat vecka 49

Måndag  Het Gulaschgryta, bulgurFläskgryta, ris                                                                Tisdag  SjömansbiffCitronmarinerad quornfilé, potatis Onsdag  Kökets val Torsdag  Ugnsstekt lax, sås, potatismosAmerikansk tomatpaj, kall sås                ...

Kursprov engelska 5

Måndag 30/11, writing, kl 14.00-15.30 för alla i åk 1.Eleverna slutar för dagen efter provet. Tisdag 1/12, reading, kl 08.30-10.00 för åk 1 utom NA, SA, TE.Lektionerna återupptas kl 10.20. Torsdag 3/12, reading, kl 08.30-10.00 för NA1, SA1, TE1.Lektionerna återupptas...

Personalinformation vecka 49

Helena Renman är ledig måndag förmiddag 30/11 och jobbar hemifrån på eftermiddagen. Carola Bergh är ledig tisdag 1/12 och torsdag 3/12.

Förebyggande arbete mot droger!

På Malgomajskolan ett bra samarbete med Polisen. Polisen var på besök hos oss i veckan och gick igenom några av våra lokaler med sin droghund. Vår kurator och drogpolicy ansvarige Petra, gick tillsammans med dem. Petra påtalar att syftet med detta goda samarbete är...

Veckans mat vecka 48

Måndag  Sprödbakad sejfilé, kall sås, potatisKokt blomkål, ost/skinksås, potatis                                                     Tisdag  Leverbiff, sås, potatisKycklingbiff, sås, potatis Onsdag  Lasagne VeronaRaggmunk, bacon, lingon Torsdag  Köttsoppa, klimpKökets...

Digitalt elevrådsmöte

Digitalt elevrådsmöte tisdag 24/11 kl 08.30.

Personalinformation vecka 48

Skolledningen är på chefsforum ondag 25/11 och fredag 27/11.

Veckans mat vecka 47

Måndag  Fisk, sås, potatisCurryblomkål, potatis                                                    Tisdag  Wook med fläskkött och pasta (glasnudlar)Bönwook och pasta Onsdag  Pannbiff, sås, potatisRödbetsbiffar, sås, potatis Torsdag  Krämig kycklingsoppa, mjukt...

Digital besöksdag för åk 9

Digital sändning mot åk 9 tisdag 17/11 med start kl 9.00. Eleverna har möjlighet att koppla upp sig mot de program de är intresserade av.

Personalinformation vecka 47

Carola Bergh är ledig torsdag em 19/11.

E-post: petra.eliasson (at) edu.vilhelmina.se
Telefon: 070-367 43 93

Petra Eliasson

Kurator, Malgomajskolan

Lapplands bästa gymnasium

MALGOMAJSKOLAN . VILHELMINA

Gymnasieantagningen

Sök in till Malgomajskolan i Vilhelmina, Lapplands bästa Gymnasium.
Till gymnasieantagningen 

Malgomajskolan

Etta SKL -17 kommunala gymnasier. Etta i Västerbotten -16, delad etta i Västerbotten -17. Gymnasieexamen, 97% -17.

Fotbollsprofil

Nyhet! Välj fotbollsprofil till din gymnasieutbildning. Fotbollsprofil  2018 / 19 . Träning 1 ggr/ vecka.

100% gymnasieexamen 2018!

Detta erbjuder vi

På Malgomajskolan har vi …

Studieförberedande program 

Dessa program ger dig de kunskaper som är nödvändiga för fortsatta studier på universitet och högskola efter gymnasiet.

Yrkesprogram

Dessa program ska leda till att du blir anställningsbar direkt efter studenten och innehåller minst 15 veckors yrkespraktik.

Tillval t ex Fotbollsprofil

Du kan kombinera dina studier med ett tillval, till exempel vår nystartade Fotbollsprofil.

MaLGOMAJSKOLAN

Så här jobbar vi …

Vår filosofi

Håll i, håll ut, håll om.

Vi släpper ingen!

Nio program

På Malgomajskollan har vi en bra mix av
yrkes- och högskole-
förberedande program.

Aktiv fritid

Vi erbjuder en aktiv fritid med musik, evenemang och natur

Goda resultat

Malgomajskolans elever har fina studieresultat.

Här hittar du alla kontaktuppgifter till oss.

malgomajskolan@vilhelmina.se

0940 – 142 24 eller 0940 – 142 22

Besöksadresser

M1: Skolgatan 13
M2: Skolgatan 12
M3: Skolgatan 21
M4: Videvägen 56
RL FH: Tingsgatan 8

Exp öppettider: 07.30 - 16.30

Kontakta oss direkt här