Till er som åker i kollektivtrafiken efter den 7 januari och går på gymnasieskolan!
Skolans nationella program fortsätter med fjärr och distansundervisning tom den 24 januari men för de av er som behöver komma in till skolan med buss så gäller följande:

 

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om ett nytt allmänt råd som vänder sig till allmänheten i Sverige. Personer som reser med kollektivtrafik, där det inte går att hålla avstånd genom att boka plats, rekommenderas att bära munskydd under de tider på vardagar då många människor vanligtvis reser: klockan 7–9 samt 16–18 vardagar.

 

Rådet riktar sig till personer födda 2004 och tidigare, det vill säga till personer från gymnasieåldern och äldre.
 
Ni kan läsa mer om munskydd i kollektivtrafiken på:
Till föräldrar till elev på Malgomajskolan!

 Så kom ett nytt beslut från regeringen och Skolverket. Gymnasieskolans nationella program fortsätter med fjärr- och distansundervisning ända fram till den 24 januari 2021.

Skolan startar igen den 12 januari och vi behöver er hjälp att se till att ungdomarna har en bra arbetsplats hemma där de kan sitta. Att studera på distans innebär att man kopplar upp sig i ett digitalt möte inför varje lektion (Google meet). Läraren startar lektionen enligt det schema som finns sedan tidigare.

Undantaget för dessa distans- /fjärrstudier är eleverna i  de olika introduktionsprogrammen (Första rummet, ImyrkFT, Gymnasiesärskolan, Språkintroduktion). Elever i dessa klasser kommer till skolan som vanligt enligt gällande schema.

Ny information kan komma med kort varsel och nya direktiv från Folkhälsomyndigheten och Skolverket kommer att spela roll för hur vi sedan startar upp skolan efter den 24 januari. Så vi ber er att besöka vår hemsida då det närmar sig den sista planerade dagen för fjärr- och distansstudier. Vi kommer lägga upp kontinuerlig information via vår hemsida (malgomajskolan.com)

Det är viktigt att eleverna ser till att de har sina datorer i ordning och har med sig det material som krävs för att kunna studera hemifrån. Vi vill påminna om den checklista skolan har tagit fram för fjärrstudier:

Till eleverna vid fjärrundervisning.

När du har fjärrundervisning i stället för närundervisning är det viktigt att du

– följer dina vanliga rutiner på morgonen: stig upp, klä på sig, ät frukost.

– letar dig en bra arbetsplats att sitta vid, där du inte blir störd.

– kontrollerar att Chromebook/dator startar och att tekniken fungerar innan lektionen börjar.

– när du ansluter till mötet, har mikrofonen avstängd men kameran påslagenLärare vill kunna se sina elever!

– är aktiv under lektionerna. Du kan t.ex. använda chatten eller räcka upp handen med hjälp av hand-ikonen längst ner på meetet.

– tar till vana att kolla din mejl flera gånger per dag och är uppkopplad hela dagen på hangout. Det ska vara lätt för dina lärare att nå dig!

– tar raster, sträcker på dig, kanske tar en promenad mellan lektionerna. Det är påfrestande att sitta vid skärmen en hel dag.

Länk till de olika fjärrmötena kommer att skickas till dig via e-mail eller finnas som länk i Google Classroom eller Google Kalender för respektive ämne och kurs.

Om meetet eller uppkopplingen strular, kontakta din lärare/mentor via annan media såsom hangout, sms, telefon.

 

Om elevhälsan

Att studera på distans kan många gånger vara krävande och skapa oro. Vi vill be er att vara uppmärksam på ert barns mående. Elevhälsan finns på plats i skolan och kan nås både via telefon (Kommunens växel 0940-14000) och via mail:

Petra Eliasson Thalén Kurator   petra.eliasson@edu.vilhelmina.se

Solveig Sandin-Malmbo Skolsköterska  solveig.s-malmbo@edu.vilhelmina.se

Lena Larsson Specialpedagog   lena.larsson@edu.vilhelmina.se

Johanna Ålstig SYV  johanna.alstig@edu.vilhelmina.se

 

Har ni funderingar och frågor så kan ni höra av er till rektorer eller direkt till mentor!

Med vänlig hälsning

Carola Bergh                                          Helena Renman
Rektor Malgomajskolan                       Rektor Malgomajskolan
carola.bergh@edu.vilhelmina.se        helena.renman@edu.vilhelmina.se
070-240 64 56                                         0940- 142 38

Till föräldrar till elev på Malgomajskolan!

 Höstterminen går mot sitt slut och sista dagarna bedrivs via fjärr- och distansundervisning.

Skolan startar upp igen den 12 januari och för att skapa mer utrymme i skolan, i matsal och på bussar, kommer vi att köra delvis på distans de första veckorna för åk 2 och åk 3. Det innebär att åk 1 går i skolan som vanligt 12 januari – 29 januari (V. 2- v.4) och därefter går yrkeseleverna (åk1) ut på praktik från vecka 5.

Åk 2 är fysiskt i skolan vecka 2 och 4, men studerar på distans under vecka 3.

Åk 3 studerar på distans vecka 2 och 4, och är fysiskt i skolan vecka 3.

Från vecka 5 går åk 2 och 3 i skolan som vanligt enligt schema.

Men läget kan förändras fort och det kan komma direktiv från folkhälsomyndighet och skolverket som gör att våra planer förändras. Så vi ber er att hålla koll på vår hemsida då skolstarten närmar sig igen. Vi kommer lägga upp eventuella förändringar av skolstarten där. (Malgomajskolan.com)

Det är viktigt att eleverna ser till att de har sina datorer i ordning och har med sig det material som krävs för att kunna studera på distans. Skolan har även plockat fram en checklista för att studera på distans, se nedan:

 

Till eleverna vid fjärrundervisning.

När du har fjärrundervisning i stället för närundervisning är det viktigt att du

– följer dina vanliga rutiner på morgonen: stig upp, klä på sig, ät frukost.

– letar dig en bra arbetsplats att sitta vid, där du inte blir störd.

– kontrollerar att Chromebook/dator startar och att tekniken fungerar innan lektionen börjar.

– när du ansluter till mötet, har mikrofonen avstängd men kameran påslagenLärare vill kunna se sina elever!

– är aktiv under lektionerna. Du kan t.ex. använda chatten eller räcka upp handen med hjälp av hand-ikonen längst ner på meetet.

– tar till vana att kolla din mejl flera gånger per dag och är uppkopplad hela dagen på hangout. Det ska vara lätt för dina lärare att nå dig!

– tar raster, sträcker på dig, kanske tar en promenad mellan lektionerna. Det är påfrestande att sitta vid skärmen en hel dag.

Länk till de olika fjärrmötena kommer att skickas till dig via e-mail eller finnas som länk i Google Classroom eller Google Kalender för respektive ämne och kurs.

Om meetet eller uppkopplingen strular, kontakta din lärare/mentor via annan media såsom hangout, sms, telefon.

 

Om elevhälsan

Att studera på distans kan många gånger vara krävande och skapa oro. Vi vill be er att vara uppmärksam på ert barns mående. Elevhälsan finns på plats i skolan och kan nås både via telefon (Kommunens växel 0940-14000) och via mail:

Petra Eliasson Thalén Kurator   petra.eliasson@edu.vilhelmina.se

Solveig Sandin-Malmbo Skolsköterska
solveig.s-malmbo@edu.vilhelmina.se

Lena Larsson Specialpedagog   lena.larsson@edu.vilhelmina.se

Johanna Ålstig Syv.  johanna.alstig@edu.vilhelmina.se

 

Har ni funderingar och frågor så kan ni höra av er till rektorer eller direkt till mentor!

 

Med vänlig hälsning

Carola Bergh                                                   Helena Renman
Rektor Malgomajskolan                                Rektor Malgomajskolan
carola.bergh@edu.vilhelmina.se        helena.renman@edu.vilhelmina.se  070-2406456                                                     0940- 142 38

Ni har alla säkert sett att nu har även Västerbotten fått skärpta råd

(Se presskonferensen här: https://www.vk.se/2020-11-10/tv-regionen-om-de-skarpta-restriktionerna). Dessa gäller till den 8 e december i ett första skede. De skärpta råden finns även att läsa på:  https://regionvasterbotten.se/skarpta-rad-for-dig-i-Ni har alla säkert sett att nu har även Västerbotten fått skärpta råd vasterbotten.

Eftersom att smittspridningen ökat i vår egen kommun och i närkommunerna så träffas skolans krisgrupp nu 1 ggr/vecka för att bevaka nuläget i skolan och göra riskbedömningar. 

På Malgomajskolan håller vi nu alla våra möten, utvecklingssamtal, APL-samtal/besök digitalt/via telefon så långt det bara går, p.g.a. pandemin. 

Direktiven från Skolverket och Folkhälsomyndigheten angående gymnasieskolan är väldigt tydliga. Skolan skall vara igång och att undervisningen skall ske fysiskt på gymnasiet. Man planerar ingen generell nedstängning med distans- och fjärrundervisning. Man vill inte återgå till en allmän stängning så som i våras då man sett effekterna av bl.a. psykiska måendet hos ungdomar och vissa negativa effekter på studieresultat.

Om en större smitta uppstår på skolan (t.ex. 3-4 elever i samma klass/program), överväger man att stänga delar av skolan, en “cell” (den del där smittan finns) under en kortare period. t.ex.1-2 veckor. Detta sker i så fall i samråd med smittskyddsläkare i Västerbotten, och Vilhelminas skolchef. Det finns ingen plan just nu för att stänga hela skolan!

Nuläget på skolan är som så att vi har någon enstaka elev som sitter i det man kallar “hushållskarantän”. Det är en åtgärd från smittskyddet då någon inom hushållet bekräftats smittad med Covid-19. Karantänen uppgår till ca 7-8 dagar och avslutas med ett test som skall visa negativt för återgång till skola/jobb. Vi har en person i skolan med bekräftat Covid. Där har smittskyddet i Västerbotten inte ansett att det funnits större risk för smitta på skolan då personen stannat hemma vid symtom.  Därmed sätts inga andra åtgärder in. 

Men då smittan ökar i samhället så gäller det att: 
– Vara extra vaksam på symtom och stanna hemma om man känner sig sjuk!
– Extra noga med handhygien och att inte ta sig i ansiktet munnen! Vi har handsprit-stationer vid alla entréer. Det är viktigt att du använda dessa då du kommer in i skolan. 
– Informera skolledning eller Kerstin på expeditionen vid kännedom om ev smitta/karantän. Så vi kan ha en aktuell bild över hur det ser ut på skolan. Expeditionen når ni på: 0940-14224
– Har du en ungdom i gymnasieskolan, kontrollera med dem att de tagit del av den elevinformation som har gått ut via mail.

Mvh Skolledningen!

Nu måste vi hjälpas åt att stoppa spridningen!
Det är väldigt viktigt för oss att expeditionen på skolan får veta om någon av er elever eller personal tagit ett positivt Covid test. Detta för att vi snabbt ska kunna göra en bedömning av eventuella åtgärder för skolan. Det kan ta tid innan vi får informationen via smittskyddet som är hårt belastade i regionen just nu. 
Vi påminner även om hur viktigt det är med distans och handhygien och att följa de rekommendationer som finns. 
Och att minska på de sociala kontakterna och aktiviteter under fritiden!
Mvh Skolledningen
När någon i hushållet är sjuk i konstaterad covid-19

När en person i ditt hushåll är sjuk och har fått ett provsvar som visar att hen har covid-19 ska alla i hushållet, både sjuka och friska, förutom barn som inte har börjat förskolan bli kontaktade av vården och få förhållningsregler. Du som har fått förhållningsregler ska följa dem, stanna hemma, undvika kontakter med andra och i övrigt agera som att du har testats positivt för covid-19. Var uppmärksam på symtom på covid-19, om de uppstår ska du gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller för provtagning för covid-19 i den region du bor.

Friska barn och elever i ett hushåll där någon är sjuk i covid-19 kan gå till förskola, grundskola, fritidshem eller gymnasiesärskola men ska i övrigt följa förhållningsregler. Det innebär till exempel att de inte ska delta i fritidsaktiviteter utanför skolan där det finns smittrisk. Elever i gymnasieskola omfattas normalt av förhållningsregler och ska stanna hemma från skolan. Vårdnadshavare som är sjuka bör bara lämna eller hämta barn i förskola eller skola om det kan ske utan risk för att andra smittas.

Förhållningsreglerna gäller från datumet då hushållsmedlemmen testat positivt och sju dagar framåt. På den femte dagen efter att hushållsmedlemmen testats positivt rekommenderar Folkhälsomyndigheten att symtomfria i hushållet testas för covid-19, men det är alltid regionen som styr vilka som testas utifrån de regionala förutsättningarna. Efter att förhållningsreglerna har upphört bör alla i hushållet vara uppmärksamma på symtom samt minimera sina kontakter med andra i ytterligare sju dagar.

Du och de andra i hushållet ska tänka på att:

  • Försöka hålla minst en armlängds avstånd till den som är sjuk.
  • Om det är möjligt ska den som är sjuk isolera sig i ett eget rum.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
  • Tvätta alltid händerna före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök.
  • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna efter.
  • Vara uppmärksam på om du får några symtom under hela inkubationstiden (2-14 dagar, vanligast 5 dagar).
Egenprovtagning för covid-19 i Västerbotten

Region Västerbotten erbjuder egenprovtagning för covid-19 för vuxna och tonåringar. Med hjälp av ett provtagningskit tar du provet på dig själv för att se om du har en pågående infektion. Svaret får du genom att logga in med BankID eller med en personlig kod på webbplatsen Direkttest.se.

Allmänheten

Du kan ta prov på dig själv om de här sakerna stämmer in på dig:

  • Du har milda symtom som kan tyda på covid-19. Det kan till exempel vara hosta, snuva, halsont, illamående eller nedsatt lukt- eller smaksinne. 
  • Du har haft symtom i minst ett dygn.

Du kan göra egen provtagning i Västerbotten även om du inte bor här utan befinner dig tillfälligt i länet.

Har du allvarliga symtom ska du inte ta prov själv. Då ska du istället vända dig till din hälsocentral för rådgivning och provtagning.

Du som inte kan eller vill ta prov på dig själv ska kontakta din hälsocentral för bedömning och provtagning

Du som jobbar inom skolan skall ange en verksamhetskod vid provtagning. Den är VM-skol.

Informera gärna din mentor / närmaste chef om du testats positiv för Covid-19

Mvh Carola Helena och Eva

Veckans mat vecka 3

Måndag  Tacofisk och potatis Tisdag  Moussaka Onsdag  Pannbiff och potatis, varma grönsaker och sås Torsdag  Blodpudding, keso, lingonsylt och frukt Fredag  Persikogryta och ris

Personalinformation vecka 3

Carola Bergh är ledig torsdag em 21/1.

Veckans mat vecka 2

Måndag  Lovdag Tisdag  Kyckling och ris, currysås Onsdag  Panerad fisk och potatis, kall sås Torsdag  Köttsoppa, ost och frukt Fredag  Bräserad morotsgryta med potatis, keso

Till er som åker i kollektivtrafiken efter den 7 januari och går på gymnasieskolan!

Skolans nationella program fortsätter med fjärr och distansundervisning tom den 24 januari men för de av er som behöver komma in till skolan med buss så gäller följande:    Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om ett nytt allmänt råd som vänder sig till...

APT

Digital APT måndag 11/1 kl 08.00.

Personalinformation vecka 2

Carola Bergh är ledig onsdag em 13/1.

Till föräldrar till elev på Malgomajskolan!

Till föräldrar till elev på Malgomajskolan! Höstterminen går mot sitt slut och sista dagarna bedrivs via fjärr- och distansundervisning. Skolan startar upp igen den 12 januari och för att skapa mer utrymme i skolan, i matsal och på bussar, kommer vi att köra delvis på...

Veckans mat vecka 51

Måndag  Köttfärssås, spagettiQuornbullar i tomatsås, spagetti Tisdag  Kryddig korvgryta, potatisKökets val Onsdag  Fisksoppa, bröd, ost Torsdag  Kökets val Fredag  Kökets val

Nationella prov matematik 1

Nationella prov i matematik 1 för NA1/TE1 samt en del yrkeselever, torsdag 17/12 kl 09.00-14.00 med uppehåll för lunch kl 11.00-12.00. Eleverna är uppdelade i 2 grupper varav ena gruppen sitter i skrivsalen 226 och den andra gruppen i sal 212 på M1. Eleverna slutar...

Personalinformation vecka 51

Carola Bergh är ledig måndag em 14/12. Helena Renman är ledig fredag 18/12.

E-post: petra.eliasson (at) edu.vilhelmina.se
Telefon: 070-367 43 93

Petra Eliasson

Kurator, Malgomajskolan

Lapplands bästa gymnasium

MALGOMAJSKOLAN . VILHELMINA

Gymnasieantagningen

Sök in till Malgomajskolan i Vilhelmina, Lapplands bästa Gymnasium.
Till gymnasieantagningen 

Malgomajskolan

Etta SKL -17 kommunala gymnasier. Etta i Västerbotten -16, delad etta i Västerbotten -17. Gymnasieexamen, 97% -17.

Fotbollsprofil

Nyhet! Välj fotbollsprofil till din gymnasieutbildning. Fotbollsprofil  2018 / 19 . Träning 1 ggr/ vecka.

100% gymnasieexamen 2018!

Detta erbjuder vi

På Malgomajskolan har vi …

Studieförberedande program 

Dessa program ger dig de kunskaper som är nödvändiga för fortsatta studier på universitet och högskola efter gymnasiet.

Yrkesprogram

Dessa program ska leda till att du blir anställningsbar direkt efter studenten och innehåller minst 15 veckors yrkespraktik.

Tillval t ex Fotbollsprofil

Du kan kombinera dina studier med ett tillval, till exempel vår nystartade Fotbollsprofil.

MaLGOMAJSKOLAN

Så här jobbar vi …

Vår filosofi

Håll i, håll ut, håll om.

Vi släpper ingen!

Nio program

På Malgomajskollan har vi en bra mix av
yrkes- och högskole-
förberedande program.

Aktiv fritid

Vi erbjuder en aktiv fritid med musik, evenemang och natur

Goda resultat

Malgomajskolans elever har fina studieresultat.

Här hittar du alla kontaktuppgifter till oss.

malgomajskolan@vilhelmina.se

0940 – 142 24 eller 0940 – 142 22

Besöksadresser

M1: Skolgatan 13
M2: Skolgatan 12
M3: Skolgatan 21
M4: Videvägen 56
RL FH: Tingsgatan 8

Exp öppettider: 07.30 - 16.30

Kontakta oss direkt här