Skolavslutning Malgomajskolan

Åk 1+2 och våra introduktionsprogram slutar inför sommarlov torsdag den 10 juni. 

 

Studenterna slutar fredag den 11 juni. Studenternas avslutning kommer hållas klassvis, och på olika tider, Avslutningen är endast för eleverna och mentorer. Inte för anhöriga, släkt och vänner.

Ökad smittspridning

Utifrån att vi ser att smittspridningen ökar i Vilhelmina och i grannkommunerna, samt att vi har elever med konstaterad Covid-19,  kommer Malgomajskolan att sätta några program på fjärrundervisning under v.17. Anledningen är bl a för att minska trycket på skolskjutsar, matsal och gemensamma utrymmen i skolan. Detta innebär att:

NA, SA, TE åk 2-3 går på fjärrundervisning v.17

NA, SA, TE åk 1 har närundervisning v.17 (förutom tisdagen)

Yrkesprogrammen fortsätter med undervisning på skolan enligt schema och planerad APL

Mentorer ansvarar för att informera elever och vårdnadshavare till elever som inte är myndiga.

VIktigt att alla informerar skolledning och expedition vid karantän, provtagning, provtagningsresultat.

Vi följer utvecklingen av pandemin bl a genom kontakt med smittskyddet Västerbotten. Mer information kommer i slutet av v.17. Elever, vårdnadshavare och personal  uppmanas att gå in på skolans hemsida, FB-sida eller mejlen.

Mvh Skolledningen

Rekommendationer i påsk
⚠️ Precis som med sportlovet så blir det ingen vanlig påsk i år. Det är bara att acceptera.
🙅 Det är inte läge att åka flera mil till fjällen, umgås med släkt och vänner utanför din ”bubbla” eller på annat vis strunta i de skärpta rekommendationerna.
🙋‍♀️ Du har ett personligt ansvar att följa rekommendationerna. Du är enligt smittskyddslagen skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19.
Skärpta rekommendationer i Västerbottens län som gäller till och med 18 april:
➡️ Umgås med få människor.
➡️ Undvik kollektivtrafik och platser som köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel.
➡️ Res inte, varken inom eller utanför länet. Undvik alla onödiga resor. Om du måste resa är det viktigt att du gör det på ett säkert sätt genom att du begränsar nya kontakter så mycket som möjligt.
➡️ Håll avstånd. Både inomhus och utomhus.
➡️ Arbeta hemifrån om det går.
➡️ Tvätta händerna ofta.
➡️ Använd munskydd i kollektivtrafiken och när du inte kan hålla avstånd.
➡️ Stanna hemma när du är sjuk och testa dig om du har symtom. Det gäller även om du är vaccinerad mot covid-19.
Mer utförliga beskrivningar av varje rekommendation finns på 1177.se.
Glöm inte att #mittvalgörskillnad
Information 2021-03-26

Från 1 april ska gymnasiet bestå av närundervisning. Detta informerade vår utbildningsminister om i veckan. Det har visats sig att fjärr och distansundervisning fått negativa konsekvenser både för mående och för skolresultat och då vi närmar oss slutet av vårterminen så behöver eleverna vara i skolan.

Men det är viktigt att vi fortsätter följa de rekommendationer som FHM satt upp såsom, stanna hemma vid symtom, testa sig vid misstanke om Covid-19, vara noga med handhygien, hålla avstånd både i skolan och ute i samhället, använda munskydd i kollektivtrafiken. Vid ökad smittspridning på en ort eller skola så kan andra beslut tas tillfälligt och lokalt av smittskydd och huvudman.

 

Så efter påsklovet startar vi upp som vanligt med närundervisning på alla program. De elever som har APL fortsätter med detta enligt den plan som finns.

Högskoleförberedande åk 2 och 3, kommer att ha fjärrundervisning 1 dag/vecka. Detta avlastar en del på kollektivtrafiken och i vår matsal dagar då det är ett högre tryck.

Viktigt att skolan får veta om någon misstänker covid-19 och har vistats i skolan eller om man via testning konstaterats smittad. Informera expeditionen. 0940-14224.

 

Mvh skolledningen på Malgomajskolan

Planering vecka 11. Skolstart efter sportlovet!

För vecka 11 gäller följande planering: 

Yrkesprogrammen åk 1 och 3 går fysiskt i skolan enligt schema. 
Yrkesprogram åk 2 är ute på APL.

Högskoleförberedande Program har fjärr/distansundervisning under vecka 11, och återgår till tidigare planering from v12. 

Detta ger oss en bra underlättnad av antalet personer i kollektivtrafik och i matsal. Även trycket på M1 där alla läser gymnasiegemensamma ämnen blir lägre. 

 

Men håll koll på er mail, vår hemsida och vår facebooksida inför starten av vecka 11. 

Smittläget i Södra Lappland kan ändras fort och vi kan behöva planera om med kort varsel.

Vi önskar Er alla ett härligt sportlov men vill även påminna om de skärpta rekommendationerna för Västerbotten!   https://www.1177.se/vasterbotten/nya-rekommendationer

 

Mvh Skolledningen

Viktig information!

Utifrån den höga smittspridningen i regionen just nu, har Malgomajskolans skolledning i samråd med  Vilhelminas skolchef beslutat att gymnasieskolan övergår till fjärr- och distansundervisning under v.9. 

Anledningen är de skarpare rekommendationer som ges både nationellt och regionalt, men också att Malgomajskolan har en hög andel resande elever och skolan vill undvika smittspridning inom kollektivtrafiken. Malgomajskolan har dessutom goda tekniska och pedagogiska möjligheter att ställa om till fjärr- och distansstudier vid behov. 
Undantaget från distansundervisningen är elever på introduktionsprogrammen samt gymnasiesärskolan; dessa elevgrupper fortsätter med närundervisning enligt schema. Dessutom kommer elever att kunna bli kallade till vissa examinationer och praktiska moment under veckan. Information om detta sker via mentorerna. Huvudregeln är dock att gymnasieskolan inte är öppen för närundervisning. 
Information om hur uppstart efter sportlovet kommer att ske, ges senare.
Ny lokal rekommendation för att förhindra smittspridning i Vilhelmina kommun
Ny lokal rekommendation ( i samråd med smittskyddet Region Västerbotten)
Om Vårdnadshavare har symptom på covid-19 och inväntar testsvar är rekommendationen att såväl barn i förskola och elever i grund- och gymnasieskola utan symptom stannar hemma. 
Rekommendationen gäller från idag 23/2.
Vi tävlar för att coronasäkra skolan
Information avseende skolstart den 25 januari

Fr o m vecka 4 öppnar gymnasieskolorna för närstudier igen. För att inte alla ska börja skolan samtidigt har vi delat in skolstarten på följande sätt:

* Måndag 25/1: elever på yrkesprogrammen, samtliga årskurser, börjar skolan. Elever på högskoleförberedande program har fjärrundervisning denna dag, enligt schema.

* Tisdag 26/1: elever i åk 1-2 på högskoleförberedande program (NA, SA, TE) börjar skolan.

* Högskoleförberedande program åk 3 har under vecka 4 fortsatt fjärrundervisning och börjar åter på skolan v.5, måndag den 1 februari. 

 

* Fr o m v. 5 kommer följande klasser att ha fjärrundervisning en       dag/vecka:
tisdagar: NA1, SA1, TE1
onsdagar: NA2, SA2, TE2
torsdagar: NA3, SA3, TE3
Övriga dagar har dessa klasser närundervisning.

* Vecka 5 går yrkeselever, åk1 ut på praktik.

Yrkesprogrammen går fysiskt på skolan alla dagar med start den 25 januari.

IM-program och GYS fortsätter skolan som tidigare.

En påminnelse: 

fr o  m den 7 januari rekommenderar folkhälsomyndigheten att man ska använda munskydd då man reser i kollektivtrafiken i rusningstid, så detta berör de elever som behöver åka buss. Var och en som åker kollektivt ansvarar för att inskaffa munskydd. Ni kan läsa mer om rekommendationen för munskydd på:

Till er som åker i kollektivtrafiken efter den 7 januari och går på gymnasieskolan!
Skolans nationella program fortsätter med fjärr och distansundervisning tom den 24 januari men för de av er som behöver komma in till skolan med buss så gäller följande:

 

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om ett nytt allmänt råd som vänder sig till allmänheten i Sverige. Personer som reser med kollektivtrafik, där det inte går att hålla avstånd genom att boka plats, rekommenderas att bära munskydd under de tider på vardagar då många människor vanligtvis reser: klockan 7–9 samt 16–18 vardagar.

 

Rådet riktar sig till personer födda 2004 och tidigare, det vill säga till personer från gymnasieåldern och äldre.
 
Ni kan läsa mer om munskydd i kollektivtrafiken på:
Till föräldrar till elev på Malgomajskolan!

 Så kom ett nytt beslut från regeringen och Skolverket. Gymnasieskolans nationella program fortsätter med fjärr- och distansundervisning ända fram till den 24 januari 2021.

Skolan startar igen den 12 januari och vi behöver er hjälp att se till att ungdomarna har en bra arbetsplats hemma där de kan sitta. Att studera på distans innebär att man kopplar upp sig i ett digitalt möte inför varje lektion (Google meet). Läraren startar lektionen enligt det schema som finns sedan tidigare.

Undantaget för dessa distans- /fjärrstudier är eleverna i  de olika introduktionsprogrammen (Första rummet, ImyrkFT, Gymnasiesärskolan, Språkintroduktion). Elever i dessa klasser kommer till skolan som vanligt enligt gällande schema.

Ny information kan komma med kort varsel och nya direktiv från Folkhälsomyndigheten och Skolverket kommer att spela roll för hur vi sedan startar upp skolan efter den 24 januari. Så vi ber er att besöka vår hemsida då det närmar sig den sista planerade dagen för fjärr- och distansstudier. Vi kommer lägga upp kontinuerlig information via vår hemsida (malgomajskolan.com)

Det är viktigt att eleverna ser till att de har sina datorer i ordning och har med sig det material som krävs för att kunna studera hemifrån. Vi vill påminna om den checklista skolan har tagit fram för fjärrstudier:

Till eleverna vid fjärrundervisning.

När du har fjärrundervisning i stället för närundervisning är det viktigt att du

– följer dina vanliga rutiner på morgonen: stig upp, klä på sig, ät frukost.

– letar dig en bra arbetsplats att sitta vid, där du inte blir störd.

– kontrollerar att Chromebook/dator startar och att tekniken fungerar innan lektionen börjar.

– när du ansluter till mötet, har mikrofonen avstängd men kameran påslagenLärare vill kunna se sina elever!

– är aktiv under lektionerna. Du kan t.ex. använda chatten eller räcka upp handen med hjälp av hand-ikonen längst ner på meetet.

– tar till vana att kolla din mejl flera gånger per dag och är uppkopplad hela dagen på hangout. Det ska vara lätt för dina lärare att nå dig!

– tar raster, sträcker på dig, kanske tar en promenad mellan lektionerna. Det är påfrestande att sitta vid skärmen en hel dag.

Länk till de olika fjärrmötena kommer att skickas till dig via e-mail eller finnas som länk i Google Classroom eller Google Kalender för respektive ämne och kurs.

Om meetet eller uppkopplingen strular, kontakta din lärare/mentor via annan media såsom hangout, sms, telefon.

 

Om elevhälsan

Att studera på distans kan många gånger vara krävande och skapa oro. Vi vill be er att vara uppmärksam på ert barns mående. Elevhälsan finns på plats i skolan och kan nås både via telefon (Kommunens växel 0940-14000) och via mail:

Petra Eliasson Thalén Kurator   petra.eliasson@edu.vilhelmina.se

Solveig Sandin-Malmbo Skolsköterska  solveig.s-malmbo@edu.vilhelmina.se

Lena Larsson Specialpedagog   lena.larsson@edu.vilhelmina.se

Johanna Ålstig SYV  johanna.alstig@edu.vilhelmina.se

 

Har ni funderingar och frågor så kan ni höra av er till rektorer eller direkt till mentor!

Med vänlig hälsning

Carola Bergh                                          Helena Renman
Rektor Malgomajskolan                       Rektor Malgomajskolan
carola.bergh@edu.vilhelmina.se        helena.renman@edu.vilhelmina.se
070-240 64 56                                         0940- 142 38

Ni har alla säkert sett att nu har även Västerbotten fått skärpta råd

(Se presskonferensen här: https://www.vk.se/2020-11-10/tv-regionen-om-de-skarpta-restriktionerna). Dessa gäller till den 8 e december i ett första skede. De skärpta råden finns även att läsa på:  https://regionvasterbotten.se/skarpta-rad-for-dig-i-Ni har alla säkert sett att nu har även Västerbotten fått skärpta råd vasterbotten.

Eftersom att smittspridningen ökat i vår egen kommun och i närkommunerna så träffas skolans krisgrupp nu 1 ggr/vecka för att bevaka nuläget i skolan och göra riskbedömningar. 

På Malgomajskolan håller vi nu alla våra möten, utvecklingssamtal, APL-samtal/besök digitalt/via telefon så långt det bara går, p.g.a. pandemin. 

Direktiven från Skolverket och Folkhälsomyndigheten angående gymnasieskolan är väldigt tydliga. Skolan skall vara igång och att undervisningen skall ske fysiskt på gymnasiet. Man planerar ingen generell nedstängning med distans- och fjärrundervisning. Man vill inte återgå till en allmän stängning så som i våras då man sett effekterna av bl.a. psykiska måendet hos ungdomar och vissa negativa effekter på studieresultat.

Om en större smitta uppstår på skolan (t.ex. 3-4 elever i samma klass/program), överväger man att stänga delar av skolan, en “cell” (den del där smittan finns) under en kortare period. t.ex.1-2 veckor. Detta sker i så fall i samråd med smittskyddsläkare i Västerbotten, och Vilhelminas skolchef. Det finns ingen plan just nu för att stänga hela skolan!

Nuläget på skolan är som så att vi har någon enstaka elev som sitter i det man kallar “hushållskarantän”. Det är en åtgärd från smittskyddet då någon inom hushållet bekräftats smittad med Covid-19. Karantänen uppgår till ca 7-8 dagar och avslutas med ett test som skall visa negativt för återgång till skola/jobb. Vi har en person i skolan med bekräftat Covid. Där har smittskyddet i Västerbotten inte ansett att det funnits större risk för smitta på skolan då personen stannat hemma vid symtom.  Därmed sätts inga andra åtgärder in. 

Men då smittan ökar i samhället så gäller det att: 
– Vara extra vaksam på symtom och stanna hemma om man känner sig sjuk!
– Extra noga med handhygien och att inte ta sig i ansiktet munnen! Vi har handsprit-stationer vid alla entréer. Det är viktigt att du använda dessa då du kommer in i skolan. 
– Informera skolledning eller Kerstin på expeditionen vid kännedom om ev smitta/karantän. Så vi kan ha en aktuell bild över hur det ser ut på skolan. Expeditionen når ni på: 0940-14224
– Har du en ungdom i gymnasieskolan, kontrollera med dem att de tagit del av den elevinformation som har gått ut via mail.

Mvh Skolledningen!

Nu måste vi hjälpas åt att stoppa spridningen!
Det är väldigt viktigt för oss att expeditionen på skolan får veta om någon av er elever eller personal tagit ett positivt Covid test. Detta för att vi snabbt ska kunna göra en bedömning av eventuella åtgärder för skolan. Det kan ta tid innan vi får informationen via smittskyddet som är hårt belastade i regionen just nu. 
Vi påminner även om hur viktigt det är med distans och handhygien och att följa de rekommendationer som finns. 
Och att minska på de sociala kontakterna och aktiviteter under fritiden!
Mvh Skolledningen
När någon i hushållet är sjuk i konstaterad covid-19

När en person i ditt hushåll är sjuk och har fått ett provsvar som visar att hen har covid-19 ska alla i hushållet, både sjuka och friska, förutom barn som inte har börjat förskolan bli kontaktade av vården och få förhållningsregler. Du som har fått förhållningsregler ska följa dem, stanna hemma, undvika kontakter med andra och i övrigt agera som att du har testats positivt för covid-19. Var uppmärksam på symtom på covid-19, om de uppstår ska du gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller för provtagning för covid-19 i den region du bor.

Friska barn och elever i ett hushåll där någon är sjuk i covid-19 kan gå till förskola, grundskola, fritidshem eller gymnasiesärskola men ska i övrigt följa förhållningsregler. Det innebär till exempel att de inte ska delta i fritidsaktiviteter utanför skolan där det finns smittrisk. Elever i gymnasieskola omfattas normalt av förhållningsregler och ska stanna hemma från skolan. Vårdnadshavare som är sjuka bör bara lämna eller hämta barn i förskola eller skola om det kan ske utan risk för att andra smittas.

Förhållningsreglerna gäller från datumet då hushållsmedlemmen testat positivt och sju dagar framåt. På den femte dagen efter att hushållsmedlemmen testats positivt rekommenderar Folkhälsomyndigheten att symtomfria i hushållet testas för covid-19, men det är alltid regionen som styr vilka som testas utifrån de regionala förutsättningarna. Efter att förhållningsreglerna har upphört bör alla i hushållet vara uppmärksamma på symtom samt minimera sina kontakter med andra i ytterligare sju dagar.

Du och de andra i hushållet ska tänka på att:

  • Försöka hålla minst en armlängds avstånd till den som är sjuk.
  • Om det är möjligt ska den som är sjuk isolera sig i ett eget rum.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
  • Tvätta alltid händerna före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök.
  • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna efter.
  • Vara uppmärksam på om du får några symtom under hela inkubationstiden (2-14 dagar, vanligast 5 dagar).
Egenprovtagning för covid-19 i Västerbotten

Region Västerbotten erbjuder egenprovtagning för covid-19 för vuxna och tonåringar. Med hjälp av ett provtagningskit tar du provet på dig själv för att se om du har en pågående infektion. Svaret får du genom att logga in med BankID eller med en personlig kod på webbplatsen Direkttest.se.

Allmänheten

Du kan ta prov på dig själv om de här sakerna stämmer in på dig:

  • Du har milda symtom som kan tyda på covid-19. Det kan till exempel vara hosta, snuva, halsont, illamående eller nedsatt lukt- eller smaksinne. 
  • Du har haft symtom i minst ett dygn.

Du kan göra egen provtagning i Västerbotten även om du inte bor här utan befinner dig tillfälligt i länet.

Har du allvarliga symtom ska du inte ta prov själv. Då ska du istället vända dig till din hälsocentral för rådgivning och provtagning.

Du som inte kan eller vill ta prov på dig själv ska kontakta din hälsocentral för bedömning och provtagning

Du som jobbar inom skolan skall ange en verksamhetskod vid provtagning. Den är VM-skol.

Informera gärna din mentor / närmaste chef om du testats positiv för Covid-19

Mvh Carola Helena och Eva

Veckans mat vecka 20

Måndag  Nikkaluoktasoppa, mjukt bröd, ost, frukt Tisdag  Kebab, pitabröd, tillbehör Onsdag  Kökets val Torsdag  Fiskgratäng, potatis Fredag  Apelsinkyckling, ris

Studentinformation

Information till studenterna torsdag 20/5 kl 11.00. Ni kopplar upp er via länken som är utskickad till er mailbox.

Kursprov matematik

Matematik 1, tisdag 18/5 kl 09.00-14.00 (lunch kl 11.00-12.00). Matematik 2, torsdag 20/5 kl 08.30-12.30. Matematik 4, fredag 21/5 kl 08.30-13.00.   Eleverna slutar för dagen efter samtliga prov.

Slutprov FT1

Slutprov i kursen fordonsteknik introduktion på M3: FT1b måndag 17/5 kl 08.30-14.00 FT1a fredag 21/5 kl 08.30-14.00

Veckans mat vecka 19

Måndag  Morotssoppa med chorizopytt, mjukt bröd Tisdag  Kycklingwok med spagetti Onsdag  Sjömansbiff Torsdag  Kristi himmelsfärds dag Fredag  Lovdag

Kursprov i engelska vecka 19

Kursprov i engelska 5, reading, tisdag 11/5 kl 08.30-10.00 för åk 1. Kursprov i engelska 6, reading, onsdag 12/5 kl 08.30-10.30 för åk 2.

APT

Digital APT tisdag 11/5 kl 07.30.

Personalinformation vecka 19

Carola Bergh är ledig onsdag em 12/5.

Veckans mat vecka 18

Måndag  Pastasås med kyckling och vitlök, pasta Tisdag  Minestronesoppa, mjukt bröd, ost, frukt Onsdag  Ugnsstekt fisk, potatis, sås Torsdag  Kökets val Fredag  Persikogryta, ris

Digital marknadsföring för åk 8

Digital marknadsföring för åk 8 tisdag 4/5 kl 12.00-14.00. Varje program berättar i ca 10 minuter om utbildningen och vad det leder till samt vad man gör på programmet.

E-post: petra.eliasson (at) edu.vilhelmina.se
Telefon: 070-367 43 93

Petra Eliasson

Kurator, Malgomajskolan

Lapplands bästa gymnasium

MALGOMAJSKOLAN . VILHELMINA

Gymnasieantagningen

Sök in till Malgomajskolan i Vilhelmina, Lapplands bästa Gymnasium.
Till gymnasieantagningen 

Malgomajskolan

Etta SKL -17 kommunala gymnasier. 
Etta i Västerbotten -16, delad etta i Västerbotten -17. Gymnasieexamen, 97% -17.

100% gymnasieexamen 2018!

Detta erbjuder vi

På Malgomajskolan har vi …

Studieförberedande program 

Dessa program ger dig de kunskaper som är nödvändiga för fortsatta studier på universitet och högskola efter gymnasiet.

Yrkesprogram

Dessa program ska leda till att du blir anställningsbar direkt efter studenten och innehåller minst 15 veckors yrkespraktik.

MaLGOMAJSKOLAN

Så här jobbar vi …

Vår filosofi

Håll i, håll ut, håll om.

Vi släpper ingen!

Nio program

På Malgomajskollan har vi en bra mix av
yrkes- och högskole-
förberedande program.

Aktiv fritid

Vi erbjuder en aktiv fritid med musik, evenemang och natur

Goda resultat

Malgomajskolans elever har fina studieresultat.

Här hittar du alla kontaktuppgifter till oss.

malgomajskolan@vilhelmina.se

0940 – 142 24 eller 0940 – 142 22

Besöksadresser

M1: Skolgatan 13
M2: Skolgatan 12
M3: Skolgatan 21
M4: Videvägen 56
RL FH: Tingsgatan 8

Exp öppettider: 07.30 - 16.30

Kontakta oss direkt här