Nu tar vi sommarlov!

Vi vill önska er alla en härlig sommar!
Till hösten startar skolan upp enligt följande: 

Måndag den 23 augusti kl 08.30
Upprop för de som börjar åk 1 på Malgomajskolan.
Uppropet sker på Folkets Hus.

Tisdag den 24 augusti kl 08.30
Åk 2-3 och introduktionsprogrammen år 2-3 börjar i respektive hemklassrum/program lokaler.

Hälsningar Skolledningen!

Till Malgomajskolans studenter!

Studenten närmar sig och vi vet att många ser fram emot det. Men pandemin finns fortfarande kvar ibland oss och vi vet att smittspridningen ökar bland de unga i länet på grund av spontana fester. Nu nås vi av information om att det planeras för olika fester även här hos oss.

Detta oroar oss i skolledningen!

Vi vill därför påminna om vikten att följa de rekommendationer som finns så att ni inte äventyrar studentfirandet den 11 juni.

Vi vill alla att vi ska kunna genomföra studentdagen enligt den plan vi har! Vi vill göra den minnesvärd för er alla. Studenten skall vara en stor och fin dag! Samtidigt behöver vi alla vara beredd på att planerna kan komma att ändras om smittspridningen tar fart i vår kommun och/eller närkommunerna. I värsta fall kan vi behöva ställa in hela studentdagen på skolan, men det är absolut det sista vi vill. Det skulle innebära att era betyg skickas hem med post. Vi behöver all hjälpas åt att se till att vi inte hamnar där.

Vi vill därför påminna om:
Stanna hemma vid symtom, vid minsta lilla symtom.
Håll avstånd och umgås BARA med de närmaste.
Tvätta händerna, sprita.

Var rädda om er, tänk er för, ta ansvar! Vi vill att er student ska bli ett glatt minne för livet!

Mvh Skolledningen Malgomajskolan

Skolavslutning Malgomajskolan

Åk 1+2 och våra introduktionsprogram slutar inför sommarlov torsdag den 10 juni. 

 

Studenterna slutar fredag den 11 juni. Studenternas avslutning kommer hållas klassvis, och på olika tider, Avslutningen är endast för eleverna och mentorer. Inte för anhöriga, släkt och vänner.

Ökad smittspridning

Utifrån att vi ser att smittspridningen ökar i Vilhelmina och i grannkommunerna, samt att vi har elever med konstaterad Covid-19,  kommer Malgomajskolan att sätta några program på fjärrundervisning under v.17. Anledningen är bl a för att minska trycket på skolskjutsar, matsal och gemensamma utrymmen i skolan. Detta innebär att:

NA, SA, TE åk 2-3 går på fjärrundervisning v.17

NA, SA, TE åk 1 har närundervisning v.17 (förutom tisdagen)

Yrkesprogrammen fortsätter med undervisning på skolan enligt schema och planerad APL

Mentorer ansvarar för att informera elever och vårdnadshavare till elever som inte är myndiga.

VIktigt att alla informerar skolledning och expedition vid karantän, provtagning, provtagningsresultat.

Vi följer utvecklingen av pandemin bl a genom kontakt med smittskyddet Västerbotten. Mer information kommer i slutet av v.17. Elever, vårdnadshavare och personal  uppmanas att gå in på skolans hemsida, FB-sida eller mejlen.

Mvh Skolledningen

Information 2021-03-26

Från 1 april ska gymnasiet bestå av närundervisning. Detta informerade vår utbildningsminister om i veckan. Det har visats sig att fjärr och distansundervisning fått negativa konsekvenser både för mående och för skolresultat och då vi närmar oss slutet av vårterminen så behöver eleverna vara i skolan.

Men det är viktigt att vi fortsätter följa de rekommendationer som FHM satt upp såsom, stanna hemma vid symtom, testa sig vid misstanke om Covid-19, vara noga med handhygien, hålla avstånd både i skolan och ute i samhället, använda munskydd i kollektivtrafiken. Vid ökad smittspridning på en ort eller skola så kan andra beslut tas tillfälligt och lokalt av smittskydd och huvudman.

 

Så efter påsklovet startar vi upp som vanligt med närundervisning på alla program. De elever som har APL fortsätter med detta enligt den plan som finns.

Högskoleförberedande åk 2 och 3, kommer att ha fjärrundervisning 1 dag/vecka. Detta avlastar en del på kollektivtrafiken och i vår matsal dagar då det är ett högre tryck.

Viktigt att skolan får veta om någon misstänker covid-19 och har vistats i skolan eller om man via testning konstaterats smittad. Informera expeditionen. 0940-14224.

 

Mvh skolledningen på Malgomajskolan

Ny lokal rekommendation för att förhindra smittspridning i Vilhelmina kommun
Ny lokal rekommendation ( i samråd med smittskyddet Region Västerbotten)
Om Vårdnadshavare har symptom på covid-19 och inväntar testsvar är rekommendationen att såväl barn i förskola och elever i grund- och gymnasieskola utan symptom stannar hemma. 
Rekommendationen gäller från idag 23/2.
Vi tävlar för att coronasäkra skolan
Till er som åker i kollektivtrafiken efter den 7 januari och går på gymnasieskolan!
Skolans nationella program fortsätter med fjärr och distansundervisning tom den 24 januari men för de av er som behöver komma in till skolan med buss så gäller följande:

 

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om ett nytt allmänt råd som vänder sig till allmänheten i Sverige. Personer som reser med kollektivtrafik, där det inte går att hålla avstånd genom att boka plats, rekommenderas att bära munskydd under de tider på vardagar då många människor vanligtvis reser: klockan 7–9 samt 16–18 vardagar.

 

Rådet riktar sig till personer födda 2004 och tidigare, det vill säga till personer från gymnasieåldern och äldre.
 
Ni kan läsa mer om munskydd i kollektivtrafiken på:
Nu måste vi hjälpas åt att stoppa spridningen!
Det är väldigt viktigt för oss att expeditionen på skolan får veta om någon av er elever eller personal tagit ett positivt Covid test. Detta för att vi snabbt ska kunna göra en bedömning av eventuella åtgärder för skolan. Det kan ta tid innan vi får informationen via smittskyddet som är hårt belastade i regionen just nu. 
Vi påminner även om hur viktigt det är med distans och handhygien och att följa de rekommendationer som finns. 
Och att minska på de sociala kontakterna och aktiviteter under fritiden!
Mvh Skolledningen
När någon i hushållet är sjuk i konstaterad covid-19

När en person i ditt hushåll är sjuk och har fått ett provsvar som visar att hen har covid-19 ska alla i hushållet, både sjuka och friska, förutom barn som inte har börjat förskolan bli kontaktade av vården och få förhållningsregler. Du som har fått förhållningsregler ska följa dem, stanna hemma, undvika kontakter med andra och i övrigt agera som att du har testats positivt för covid-19. Var uppmärksam på symtom på covid-19, om de uppstår ska du gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller för provtagning för covid-19 i den region du bor.

Friska barn och elever i ett hushåll där någon är sjuk i covid-19 kan gå till förskola, grundskola, fritidshem eller gymnasiesärskola men ska i övrigt följa förhållningsregler. Det innebär till exempel att de inte ska delta i fritidsaktiviteter utanför skolan där det finns smittrisk. Elever i gymnasieskola omfattas normalt av förhållningsregler och ska stanna hemma från skolan. Vårdnadshavare som är sjuka bör bara lämna eller hämta barn i förskola eller skola om det kan ske utan risk för att andra smittas.

Förhållningsreglerna gäller från datumet då hushållsmedlemmen testat positivt och sju dagar framåt. På den femte dagen efter att hushållsmedlemmen testats positivt rekommenderar Folkhälsomyndigheten att symtomfria i hushållet testas för covid-19, men det är alltid regionen som styr vilka som testas utifrån de regionala förutsättningarna. Efter att förhållningsreglerna har upphört bör alla i hushållet vara uppmärksamma på symtom samt minimera sina kontakter med andra i ytterligare sju dagar.

Du och de andra i hushållet ska tänka på att:

  • Försöka hålla minst en armlängds avstånd till den som är sjuk.
  • Om det är möjligt ska den som är sjuk isolera sig i ett eget rum.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
  • Tvätta alltid händerna före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök.
  • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna efter.
  • Vara uppmärksam på om du får några symtom under hela inkubationstiden (2-14 dagar, vanligast 5 dagar).
Egenprovtagning för covid-19 i Västerbotten

Region Västerbotten erbjuder egenprovtagning för covid-19 för vuxna och tonåringar. Med hjälp av ett provtagningskit tar du provet på dig själv för att se om du har en pågående infektion. Svaret får du genom att logga in med BankID eller med en personlig kod på webbplatsen Direkttest.se.

Allmänheten

Du kan ta prov på dig själv om de här sakerna stämmer in på dig:

  • Du har milda symtom som kan tyda på covid-19. Det kan till exempel vara hosta, snuva, halsont, illamående eller nedsatt lukt- eller smaksinne. 
  • Du har haft symtom i minst ett dygn.

Du kan göra egen provtagning i Västerbotten även om du inte bor här utan befinner dig tillfälligt i länet.

Har du allvarliga symtom ska du inte ta prov själv. Då ska du istället vända dig till din hälsocentral för rådgivning och provtagning.

Du som inte kan eller vill ta prov på dig själv ska kontakta din hälsocentral för bedömning och provtagning

Du som jobbar inom skolan skall ange en verksamhetskod vid provtagning. Den är VM-skol.

Informera gärna din mentor / närmaste chef om du testats positiv för Covid-19

Mvh Carola Helena och Eva

Veckans mat vecka 23

Måndag  Kökets val Tisdag  Kökets val Onsdag  Kökets val Torsdag  Varmkorv, mos                    Fredag  Skolavslutning

Studentdagen åk 3 fredag 11 juni

Denna dag får inga andra elever än studenterna vistas på M1.     IN UT Klassrum: Mentorer: NA 08.30 09.10 326 Petter L SA 09.10 09.50 227 Lena U+ Leif T TE 09.50 10.30 325 Einar+ Andreas E TRA 10.30 11.10 226 Irja MEK 11.10 11.50 303 Daniel, Roger, Marcus,...

Inför fredag den 11 juni

OBS!             OBS!               OBS! INGEN PARKERING PÅ SKOLGÅRDEN PÅ EXAMENSDAGEN!

Avslutning för åk 1 & 2 torsdag 10 juni

Mentor ansvarar för avslutning med eleverna. Aktiviteter som är coronasäkrade anordnas mellan kl 08.30-11.30. Alla betygsutdrag för år 1 och 2 kommer att skickas hem med post veckan efter att skolan slutat. Språkintroduktion får sina betyg via lärarna....

Återlämning av datorer

De elever som avslutar sina studier på Malgomajskolan måste återlämna sina Chromebooks till IT-avdelningen senast v. 23 (före studentexamen). Om elever i åk 3 som lämnar Malgomajskolan vill köpa sina Chromebooks, kan de göra detta för 350 kr inkl moms. Kontakta...

Tömning av elevskåp

Samtliga elever skall tömma sina skåp och ta reda på hänglåsen. Kvarvarande lås kommer att klippas och skåpen tömmas! Skolan ansvarar inte för kvarglömda föremål i skåpen.

Te-C stängt torsdag

Te-C är stängt torsdag 10/6. Förberedelser inför fredagen.

Personalinformation vecka 23

Carola Bergh är ledig tisdag 8/6.

Veckans mat vecka 22

Måndag  Sprödbakad fisk, potatis, kall sås Tisdag  Pastasallad, mjukt bröd Onsdag  Mexicosoppa, mjukt bröd, ost, frukt Torsdag  Fläskarré, varma grönsaker, potatis, sås Fredag  Quorn nuggets, klyftpotatis, kall sås

Betyg åk 3 & grundskolebetyg

Betygen ska vara inlämnade/inskickade till Kerstin fredag 4/6 SENAST kl 12.00 KOM IHÅG: Ni måste UNDERTECKNA betygskatalogen i direkt anslutning med inlämnandet för att betygen ska kunna låsas

E-post: petra.eliasson (at) edu.vilhelmina.se
Telefon: 070-367 43 93

Petra Eliasson

Kurator, Malgomajskolan

Lapplands bästa gymnasium

MALGOMAJSKOLAN . VILHELMINA

Gymnasieantagningen

Sök in till Malgomajskolan i Vilhelmina, Lapplands bästa Gymnasium.
Till gymnasieantagningen 

Malgomajskolan

Etta SKL -17 kommunala gymnasier. 
Etta i Västerbotten -16, delad etta i Västerbotten -17. Gymnasieexamen, 97% -17.

100% gymnasieexamen 2018!

Detta erbjuder vi

På Malgomajskolan har vi …

Studieförberedande program 

Dessa program ger dig de kunskaper som är nödvändiga för fortsatta studier på universitet och högskola efter gymnasiet.

Yrkesprogram

Dessa program ska leda till att du blir anställningsbar direkt efter studenten och innehåller minst 15 veckors yrkespraktik.

MaLGOMAJSKOLAN

Så här jobbar vi …

Vår filosofi

Håll i, håll ut, håll om.

Vi släpper ingen!

Nio program

På Malgomajskollan har vi en bra mix av
yrkes- och högskole-
förberedande program.

Aktiv fritid

Vi erbjuder en aktiv fritid med musik, evenemang och natur

Goda resultat

Malgomajskolans elever har fina studieresultat.

Här hittar du alla kontaktuppgifter till oss.

malgomajskolan@vilhelmina.se

0940 – 142 24 eller 0940 – 142 22

Besöksadresser

M1: Skolgatan 13
M2: Skolgatan 12
M3: Skolgatan 21
M4: Videvägen 56
RL FH: Tingsgatan 8

Exp öppettider: 07.30 - 16.30

Kontakta oss direkt här